Spolek lékařů českých


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 488
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v listopadu a prosinci 2009 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 2. LISTOPADU 2009

Přednáškový večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Vondráčkův večer

70 let od úmrtí Sigmunda Freuda

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

 1. J. Raboch: Úvod (5 min)
 2. J. Raboch: Sigmund Freud a medicína (10 min)
 3. P. Hellerová: Sigmund Freud a dynamická psychoterapie (15 min)
 4. P. Bob: Psychoanalýza a moderní koncept disociace (15 min)
 5. D. Janotová: Freud a pochopení vývoje dětské sexuality (15 min)

Diskuze

DNE 9. LISTOPADU 2009

Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Šiklův večer

Patomorfologie nejčastějších nenádorových onemocnění vyšších věkových skupin

Koordinátor: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

 1. C. Povýšil: Úvod (5 min)
 2. I. Vítková: Komplikace aterosklerózy v pokročilém věku (10 min)
 3. J. Dušková: Neurodegenerativní onemocnění mozku (10 min)
 4. R. Jakša, Z. Velenská: Amyloidóza srdce u starých lidí (10 min)
 5. P. Dundr: Stařecké změny Langerhansových ostrůvků (10 min)
 6. J. Stříteský: Benigní hyperplazie prostaty a její komplikace (10 min)
 7. C. Povýšil: Patomorfologické změny kostní tkáně jako příčina zvýšené lomivosti u starších věkových kategorií (10 min)

Diskuze

DNE 16. LISTOPADU 2009

Slavnostní večer Univerzity Karlovy v Praze – k 17. listopadu

Rektor UK: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Lékařské fakulty v Praze a Brně po 17. listopadu 1939

Přednášející: doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Ústav dějin Univerzity Karlovy – Archiv Univerzity Karlovy

Diskuze

DNE 23. LISTOPADU 2009

Přednáškový večer 3. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol

Přednosta: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Divišův večer

Problémy současné chirurgie

Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 1. P. Pafko: Úvod (5 min)
 2. P. Pafko: Postavení primářů chirurgie (10 min)
 3. S. Adámek: Kolorektální chirurgie (10 min)
 4. J. Schützner: Plicní chirurgie (10 min)
 5. R. Lischke: Transplantace plic (10 min)
 6. A. Pazdro: Chirurgie jícnu (10 min)
 7. J. Zajak, J. Tvrdoň, A. Pazdro: Chirurgie „všedního dne“ (10 min)

Diskuze

DNE 30. LISTOPADU 2009

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze

Předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Thomayerova přednáška

Současnost a perspektivy léčby diabetes mellitus

Přednášející: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

DNE 7. PROSINCE 2009

Předvánoční večer Spolku lékařů českých v Praze

Předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Když tělo promlouvá jazykem duše – Existují psychogenní poruchy hybnosti?

Přednášející: doc. MUDr. Jan Roth, CSc.

Ve druhé polovině večera vystoupí Dixieland 1. LF UK v Praze

Umělecký vedoucí: prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se