Regionální pracovní den pro management klinických laboratoří Olomouc, 10. září 2009


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 526
Kategorie: Sjezdy

V rámci každoročních plánovaných odborných akcí České společnosti klinické biochemie (ČSKB) ČLS JEP se ve čtvrtek 10. září 2009 konal ve velké posluchárně teoretických ústavů LF UP v Olomouci pracovní den určený především vedoucím pracovníkům klinických laboratoří.

V průběhu akce zaznělo deset přednášek ve dvou blocích rozdělených přestávkou. Jejich témata pokrývala široké pole problematiky laboratorního provozu od psychologických aspektů včetně vzájemné komunikace, etiky a hygieny práce, přes výkaznictví a sledování ekonomiky, důsledky certifikace systémů kvality a akreditace způsobilosti až po využití rozličných druhů software, vyhledávání informačních zdrojů a práci s odbornou literaturou.

Neobvyklý záměr uspořádat celodenní konferenci právě pro vedoucí pracovníky laboratoří vysvětlili hned v úvodu autoři sdělení z OKBI FN Olomouc. Konstatovali, že v odborných akcích bývá důraz kladen převážně na medicínské, instrumentální a analytické otázky laboratorní práce, zatímco na výsledné kvalitě laboratoře se nejméně stejnou měrou podílí i ekonomické, sociální, technické, environmentální a další aspekty. Řadu z těch posledně jmenovaných ostatně sledují také mezinárodní normy sloužící jako podklad pro certifikaci systémů kvality nebo akreditaci odborné způsobilosti laboratorních pracovišť.


Zdravotnická (klinická) laboratoř je typickou multidisciplinární jednotkou. Jsou v ní pracovníci se základním, středoškolským i vysokoškolským vzděláním a s různými profesemi. Patří mezi ně zdravotní laborantky, zdravotní sestry, technicko-hospodářští pracovníci, biochemičtí analytici, pracovníci informačních technologií, lékaři a další. Navíc existují významné rozdíly mezi personálním obsazením, náplní a způsoby práce větších a menších klinických laboratoří a laboratoří různých odborností. Přesto mají mnoho společného a autoři jsou přesvědčeni, že všem problémům uvnitř těchto laboratorních jednotek stejně jako jejich vzájemné interakci a otázkám komunikace s žadateli o laboratorní vyšetření je třeba nyní i v blízké budoucnosti věnovat patřičnou pozornost.

Na část této problematiky reagoval následující ucelený panel čtyř přednášek odborných pracovnic Oddělení klinické psychologie FN Olomouc (Mgr. J. Kolářová, Mgr. A. Škrobánková, PhDr. L. Hubáčková). První dvě přednášky se zabývaly teorií a praxí komunikace mezi lidmi, poruchami komunikace, řešením problémů na podkladě špatné komunikace a jejich předcházení. Námětem dalšího sdělení tohoto bloku byl syndrom vyhoření. Autorka zevrubně charakterizovala tento syndrom, popsala jeho příznaky a rozebrala možné příčiny vzniku. Mezi ohrožené skupiny osob patří mj. právě zdravotničtí pracovníci. Byly uvedeny možnosti ochrany a prevence jeho rozvoje a zdůrazněn význam cílené relaxace. Popis různých relaxačních technik byl potom náplní poslední přednášky. Celý „psychologický“ panel byl mimořádně dobře koncipován, přednášky vynikaly vzájemnou návazností a obsahově velmi vděčně vystihly zájmy i potřeby přítomných posluchačů. O úspěchu této části programu ostatně svědčila i téměř patnáctiminutová diskuze z pléna.

Druhý blok po přestávce byl zahájen ekonomickou tematikou. První dvě přednášky byly věnovány laboratornímu výkaznictví, a to jak ve vztahu k vývoji systému úhrad, tak z pohledu vnitřní kontroly výkazů podle všeobecných pravidel plátců i konkrétních smluv, které s nimi zdravotnické zařízení uzavřelo (Mgr. I. Aleksičová, odd. ZP, FNOL). Autorka dokumentovala tuto problematiku retrospektivně na příkladu Fakultní nemocnice v Olomouci, ale základní poznatky a zkušenosti byly vesměs přenositelné na výkaznictví jakéhokoliv zdravotnického zařízení, stejně jako samostatné klinické laboratoře.

Další přednáška druhého bloku se soustředila na užitečné programy, které napomáhají při plnění některých důležitých úkolů klinické laboratoře (RNDr. J. Lukeš, OKBI FNOL). Patří k nim program pro řízenou dokumentaci, který se osvědčil při certifikaci a později i recertifikaci systému řízení kvality OKB podle ISO 9001. Prezentován byl i program pro validaci a verifikaci laboratorních metod, program průběžného sledování a hodnocení vnitřní kontroly kvality v laboratoři na podkladě Westgardových pravidel a katalog laboratorních vyšetření sloužící především klinickým žadatelům v rámci FNOL. Se stejným zájmem se setkaly také informace o programu CHEM pro skladové hospodářství a objednávky chemikálií a diagnostických souprav. Veškerý zmiňovaný software vznikl v OKB FNOL v letech 2004–2008.

Následovala „dvojitá“ přednáška o práci s vědeckou literaturou, o vyhledávání zdrojů a zpracování odborných informací (Mgr. J. Potomková, Informační centrum LF UP Olomouc). Vystoupení bylo v programu uvedeno jako dvě přednášky, ale zkušená autorka obě části spojila a poutavým způsobem je prezentovala současně. Posluchače zaujaly zejména aktuální informace o multizdrojovém vyhledávání, a to speciálně v oborových databázích pro zdravotnictví. Autorka názorně předvedla vyhledávání formou případové studie na příkladu hypersenzitivního CRP a poukázala na řadu možných problémů při nesprávné nebo neúplné formulaci zadání.

Poslední sdělení mělo být věnováno praktickému příkladu budování a zkušenostem z provozu konsolidovaného laboratorního pracoviště v Nemocnici Prostějov (doc. MUDr. D. Stejskal, Ph.D.). Toto sdělení odpadlo pro onemocnění přednášejícího, ale bylo dáno k dispozici a ke stažení na níže uvedené webové stránce.

Většina přednesených sdělení inspirovala posluchače k živé diskuzi. Pracovní den byl tradičně dobře organizován a přes teoreticky úzkou cílovou skupinu, na níž byl zaměřen, se jej zúčastnilo více než 70 pracovníků z nejrůznějších klinických laboratoří. Účastníci obdrželi CD-ROM s kopiemi jednotlivých sdělení tohoto pracovního dne a byli vyzváni k vyplnění ankety spokojenosti s touto akcí. Její výsledky budou zveřejněny na stránkách www.sekk.cz, kde lze najít také plán a později i programy regionálních konferencí, které budou pořádány ve FN Olomouc v roce 2010.

doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: petr.schneiderka@fnol.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se