Risk factors for clustering of tuberculosis cases: a systematic review of population-based molecular epidemiology studies


Autoři: A. Fok;  Y. Numata;  M. Schulzer;  M. J. Fitzgerald
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 337
Kategorie: Vybrané souhrny

Risk factors for clustering of tuberculosis cases: a systematic review of population-based molecular epidemiology studies

Int. J. Tuberc. Lung. Dis.m 2008, 12, s. 480–492.

Nakupení rizikových faktorů tuberkulózy: přehled vybraných epidemiologických studií

Řada molekulárně epidemiologických studií vedle k identifikaci rizikových faktorů pro nakupení TBC případů v populaci. Cílem práce bylo odhadnout dopad těchto společně vyšetřovaných rizikových faktorů na nakupení TBC. Předmětem zkoumání bylo deset elektronických databází dosahujících až po datum leden 2006 spolu s ručně analyzovanými časopisy International Journal of Tuberculosis and Lung Disease a review bibliografických článků. Meta analýzy odds ratios (ORs) pro různé rizikové faktory byly vedeny s užitím náhodných efektivních modelů, rozvrstvených dle incidence TBC. Ke spočítání různorodosti nahromaděných proporcí a míry rizika byly použity regresní metaanalýzy.

Nakupení TBC podílu značně kolísalo (7,0–72,3 %) v celkem 36 studiích ze 17 zemí.

V mnohočetných regresních metaanalýzách byly s vyšším nakupením TBC spojeny vysoká TBC incidence, střední velikost seskupení a běžný záznam o kontaktu. Odds ratios (ORs) (95% CIs) pro studie s nízkou i vysokou/střední incidencí TBC, s využitím cut off 25/100 000 /rok, byly 3,4 (2,7–4,2) a 1,6 (1,3–2,1) až 1,3 pro různé podskupiny. Jedinci mužského pohlaví (místní původ, abúzus alkoholu a konzumace injekčně podávaných drog) měli významně vyšší rizika ve studiích s nízkou incidencí TBC než ti s vysokou respektive střední incidencí. Z metaanalýz studií vyplynulo, že právě abúzus alkoholu, drogy v injekční formě a život bez domova charakterizuje vysoce rizikové skupiny v populaci s nízkou TBC incidencí. Další výzkum je však potřebný pro lepší chápání přenosu TBC a jeho dynamiky zejména v zemích s vysokou zátěží tímto onemocněním.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se