Risk factors for clustering of tuberculosis cases: a systematic review of population-based molecular epidemiology studies


Autoři: A. Fok;  Y. Numata;  M. Schulzer;  M. J. Fitzgerald
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 337
Kategorie: Vybrané souhrny

Risk factors for clustering of tuberculosis cases: a systematic review of population-based molecular epidemiology studies

Int. J. Tuberc. Lung. Dis.m 2008, 12, s. 480–492.

Nakupení rizikových faktorů tuberkulózy: přehled vybraných epidemiologických studií

Řada molekulárně epidemiologických studií vedle k identifikaci rizikových faktorů pro nakupení TBC případů v populaci. Cílem práce bylo odhadnout dopad těchto společně vyšetřovaných rizikových faktorů na nakupení TBC. Předmětem zkoumání bylo deset elektronických databází dosahujících až po datum leden 2006 spolu s ručně analyzovanými časopisy International Journal of Tuberculosis and Lung Disease a review bibliografických článků. Meta analýzy odds ratios (ORs) pro různé rizikové faktory byly vedeny s užitím náhodných efektivních modelů, rozvrstvených dle incidence TBC. Ke spočítání různorodosti nahromaděných proporcí a míry rizika byly použity regresní metaanalýzy.

Nakupení TBC podílu značně kolísalo (7,0–72,3 %) v celkem 36 studiích ze 17 zemí.

V mnohočetných regresních metaanalýzách byly s vyšším nakupením TBC spojeny vysoká TBC incidence, střední velikost seskupení a běžný záznam o kontaktu. Odds ratios (ORs) (95% CIs) pro studie s nízkou i vysokou/střední incidencí TBC, s využitím cut off 25/100 000 /rok, byly 3,4 (2,7–4,2) a 1,6 (1,3–2,1) až 1,3 pro různé podskupiny. Jedinci mužského pohlaví (místní původ, abúzus alkoholu a konzumace injekčně podávaných drog) měli významně vyšší rizika ve studiích s nízkou incidencí TBC než ti s vysokou respektive střední incidencí. Z metaanalýz studií vyplynulo, že právě abúzus alkoholu, drogy v injekční formě a život bez domova charakterizuje vysoce rizikové skupiny v populaci s nízkou TBC incidencí. Další výzkum je však potřebný pro lepší chápání přenosu TBC a jeho dynamiky zejména v zemích s vysokou zátěží tímto onemocněním.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se