Weiss, P. et al.: Sexuální zneužívání dětí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 37
Kategorie: Knihy

Weiss, P. et al.:

Sexuální zneužívání dětí

Praha, Grada Publishing, 2005, s. 264, cena neuvedena, ISBN 80-247-0929-5.

Sborník, který čtenáři rozhodně doporučuji, je výsledkem společné práce čtrnácti zkušených odbornic a odborníků, kteří se problematikou sexuálně zneužívaných dětí mnoho let zabývají. Pro komplexnost přístupu a složitost interdisciplinární problematiky svědčí i to, že osm autorek a autorů má lékařské vzdělání, čtyři vzdělání psychologické a pedagogické, dvě osoby pak právnické. Editor sborníku prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. pracuje v sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze a na Katedře psychologie filozofické fakulty UK v Praze, zároveň je vyhledávaným soudním znalcem v odvětví sexuologie.

Recenzovaný sborník je aktualizovaným a rozšířeným vydáním analogické práce z roku 2000. Naše přední odbornice a odborníci v něm čtenáři přibližují a osvětlují fenomén sexuálního zneužívání dětí a jeho následků, a to jak z pohledu obětí (a jejich rodin), tak z pohledu pachatelů.

Není bez zajímavosti, že počátek zvýšeného zájmu o tuto oblast spadá do počátku 80. let minulého století a přišel s emancipačním a feministickým hnutím z USA a západní Evropy. O otázkách sexuálních zneužívání v dětství se začalo otevřeně mluvit spolu s jeho beletrizací a medializací – stalo se až populárním. Je dobrým příkladem, jak zájem široké veřejnosti (jenž je posléze využit i komerčně) přispěje dobré věci. Na téma byla provedena (i u nás) řada výzkumů a dnes již také dětští lékaři a psychologové při kontaktu s dětmi a jejich rodinami myslí i na tuto možnost, neboť se týká poměrně široké části populace (8 až 10 % žen, 5–7 % mužů). Publikace pak velmi dobře napomáhá lékařům a psychologům, stejně jako ostatním pracovníkům s dětmi a mládeží, se orientovat v této oblasti.

Editor sborník člení následujícím způsobem: 1. Sexuální zneužití v dětství – pachatelé a oběti (Petr Weiss), 2. Právní aspekty pohlavního zneužívání (Miroslav Mitlöhner), 3. Trendy v oblasti pohlavního zneužívání podle policejních poznatků a statistik (Petr Želásko), 4. Prevence sexuálního zneužívání dětí (Vladimír Täubner), 5. Vyšetření sexuálně zneužitých dětí (Jana Spilková), 6. Sexuální zneužívání dítěte v rodině (Petr Pöthe), 7. Homosexualita a pohlavní zneužití (Ivo Procházka), 8. Komerční sexuální zneužívání dětí (Jiří Dunovský), 9. Pornografie a komerční zneužívání dětí (Radim Uzel), 10. Péče o sexuálně zneužívané děti (Jiří Dunovský), 11. Terapie dospělých obětí sexuálního zneužívání v dětství (Hanka Fifková), 12. Forenzní posuzování pachatelů pohlavního zneužívání (Jaroslav Zvěřina), 13. Za poznáním sexuálních variací disponujících k pohlavnímu zneužívání dětí (Aleš Kolářský, Slavoj Brichcín), 14. K obrazu, podstatě a významu hebefilie (Aleš Kolářský, Slavoj Brichcín), 15. Terapie pedofilních osob (Slavoj Brichcín), 16. Ambulantní léčba klientů s problémem z okruhu pedofilního chování (Ondřej Trojan). Publikace končí seznamem použité a doporučené literatury a věcným rejstříkem.

Z uvedeného obsahu sborníku je zřejmé, že pokrývá celou oblast dané problematiky, čili její stránku psychologickou, sociální, lékařskou, pedagogickou, etickou a právní. Příspěvky jsou napsány způsobem přístupným i laikům v daných oblastech, což jistě povede k dalšímu vydání této užitečné publikace, neboť se jedná současně o sféru nanejvýš emočně přitažlivou. O potřebě třetího aktualizovaného vydání nepochybuji i proto, že sexuální zneužívání dětí je realitou (vznikají a rozšiřují se jeho nové formy), stejně tak je nutná účinná prevence a léčba těch pachatelů, kteří se v některých případech zároveň stávají i pacienty. Otázka represe nepřísluší do kompetence zdravotníků.

Podle mého názoru je vhodné, aby editor do dalšího vydání zařadil i část věnovanou rómskému etniku, které má v oblasti sexuálního života a vztahů k dětem specifika, daná kulturními rozdíly.

Publikace je určena především lékařům a klinickým psychologům, ovšem poučení v ní naleznou všichni lidé zajímající se o tuto problematiku i z osobních důvodů.

Jan Vymětal

Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se