JIŽ POTŘETÍ BYLA UDĚLENA Cena časopisu lékařů českých


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 66
Kategorie: Zprávy

JIŽ POTŘETÍ BYLA UDĚLENA Cena časopisu lékařů českých

Na poslední redakční radě Časopisu lékařů českých roku 2007 předal 29. listopadu v budově České lékařské společnosti Jana Evagelisty Purkyně v Sokolské ulici vedoucí redaktor časopisu prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. Cenu Časopisu lékařů českých za rok 2006.

Cena je udělována za nejlépe hodnocenou původní práci publikovanou v Časopisu lékařů českých. Práce vybírala stejně jako v předchozích letech porota sestavená z předních odborníků, členů redakční rady časopisu.

Časopis lékařů českých je periodikum, které je nejstarším a nepřetržitě od roku 1862 vycházejícím českým mezioborovým medicínským časopisem. Periodikum, které se podílí po řadu generací na formování a kultivaci lékařského stavu ve snaze podpořit, rozšířit a stimulovat základnu v časopisu publikujících vědců a lékařů, kteří jsou nebo mají předpoklady stát se reprezentativní elitou českého odborného lékařského písemnictví.

Ve třetím ročníku Ceny Časopisu lékařů českých byla jako nejlepší původní práce publikovaná v Časopisu lékařů českých v roce 2006 vybrána práce autorů Lindner J., Jansa P., Kunstýř J., Bláha J., Grus T., Mlejnský F., Heller S., Škvařilová M., Ambrož D., Tošovský J., Aschermann M., Linhart A., Křivánek J. Vítková I., Stříteský M.: Endarterektomie plicních tepen – chirurgická léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze (Čas. Lék. čes., 2006, 145, s. 307–312).

Práce se zabývá chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí, která je v indikovaných případech úspěšně léčitelná chirurgickou metodou – endarterektomií plicních tepen. Ta je v České republice dostupná až od roku 2004, kdy byl zahájen program této chirurgické léčby týmem pod vedením doc. Jaroslava Lindnera na II. chirurgické klinice 1. LF UK v Praze v Kardiocentru VFN v Praze ve spolupráci s předním světovým pracovištěm zabývajícím se touto problematikou (prof. Mayer, Univerzita Mainz, SRN). Časné výsledky publikované v této práci jsou velmi povzbudivé a jsou srovnatelné s výsledky předních světových center. Pozitivní zprávou je také mezinárodní spolupráce a poskytování této vysoce specializované péče zahraničním pacientům ze Slovenska, kde se tato léčba neprovádí.

Za práci kolektivu autorů převzal 1. cenu dotovanou 25 000 Kč firmou Jansssen-Cilag vedoucí autorského kolektivu doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Za práci kolektivu autorů
Endarterektomie plicních tepen –
chirurgická léčba chronické
tromboembolické plicní hypertenze
převzal z rukou vedoucího redaktora
Časopisu lékařů českých prof. MUDr. Jiřího
Horáka, CSc. Cenu Časopisu lékařů
českých doc. MUDr. Jaroslav Lindner,
CSc. (vlevo).
Obr. 1. Za práci kolektivu autorů Endarterektomie plicních tepen – chirurgická léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze převzal z rukou vedoucího redaktora Časopisu lékařů českých prof. MUDr. Jiřího Horáka, CSc. Cenu Časopisu lékařů českých doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. (vlevo).

Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. promoval v roce 1983 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a nastoupil na II. chirurgickou kliniku FN II s FP v Praze. Postupně složil atestaci I (1986) a II stupně (1992) z chirurgie. Odborným zájmem byla především cévní chirurgie, ze které atestoval v roce 1995. V témže roce přešel na Kliniku kardiovaskulární chirurgie a začal se systematicky věnovat kardiochirurgii, ze které atestoval 2000. V roce 2001 obhájil kandidátskou dizertační práci v oblasti cévní chirurgie. V roce 2006 byl habilitován na docenta chirurgie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, habilitační přednáškou „Chirurgická léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze“.

V roce 1993 absolvoval půlroční stáž v Edinburghu a Cardiffu u prof. Jenkinse, prof. Ruckley a prof. Puntise a v roce 1996 stáž v USA (Texas Heart Institute, Houston) pod vedením prof. Reula. Dále absolvoval školení v plastikách mitrální chlopně a léčbě fibrilace siní v Paříži (prof. Carpentier a prof. Cox) a opakované stáže s praktickou výukou v léčbě fibrilace siní (Bochum, Německo). V roce 2004 zavedl s týmem spolupracovníků do té doby v České republice nepoužívanou metodu chirurgické léčby tromboembolické plicní hypertenze –endarterektomii plicních tepen. Absolvoval stáže v Mainzu (prof. Mayer) a San Diegu (prof. Jamieson). Je vedoucím chirurgického týmu programu chirurgické léčby plicní hypertenze v Kardiocentru VFN.

Je členem České lékařské společnosti Jana Evagelisty Purkyně, kardiovaskulární, angiologické a chirurgické společnosti, členem výboru Pracovní skupiny plicní cirkulace České kardiologické společnosti a členem Evropské společnosti kardiochirurgie a hrudní chirurgie.

Publikoval 1 monografii a je spoluautorem dalších 3 monografií jako autor kapitol. Publikoval řadu publikací u nás i v zahraničí s tematikou plicní hypertenze, v roce 2006 obdržel cenu České angiologické společnosti za nejlepší publikaci s žilní problematikou.

Diplom za nejlepší původní práci Časopisu lékařů českých v roce 2006
Obr. 2. Diplom za nejlepší původní práci Časopisu lékařů českých v roce 2006

Helena Glezgová

Časopis lékařů českých – NTS ČLS JEP

Sokolská 31, 120 21 Praha 2

e-mail: helena.glezgova@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se