Rudolf, G., Henningsen, P.: Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 43
Kategorie: Knihy

Rudolf, G., Henningsen, P.:

Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik

Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, 2007, s. 441, euro 39,95. ISBN 978-3-13-125176-3.

Recenzovaná kniha vychází v šestém, aktualizovaném a přepracovaném vydání, přičemž prvé vydání je datováno rokem 1993. Jedná se o učebnici psychosomatické medicíny s přihlédnutím k oboru psychoterapeutická medicína, kde je zdůrazněn vztah mezi lékařem a pacientem, stejně jako psychologické i psychosociální vlivy při vzniku a udržování určité poruchy zdraví. Důležitou součástí terapie je v tomto pojetí léčba psychologickými prostředky, jež se někdy stává léčbou hlavní, byť v kombinaci s obvyklými lékařskými opatřeními a postupy. Jinými slovy: Jde o postoj a dovednosti lékaře, využívající při péči o nemocné (a jejich nejbližší) psychologické poznatky a metody. K tomu byl v Německu již před více roky zřízen samostatný obor psychoterapeutická medicína, jenž je zajišťován postgraduálním vzděláváním a kvalifikačními požadavky srovnatelnými s ostatními lékařskými obory. Publikace je pak pro německé lékaře učebnicí postgraduálního vzdělávání v oboru psychoterapeutická medicína.

Vydavateli knihy jsou zkušení lékaři: Prof. Peter Henningsen je neurolog, psychiatr a psychoterapeut pracující jako ředitel Kliniky psychosomatické medicíny a psychoterapie na Technické univerzitě v Mnichově. Prof. Gerd Rudolf je emeritním ředitelem Psychosomatické univerzitní kliniky v Heidelbergu, pracuje jako psychoanalytik, psychoterapeut a psychiatr. K autorské spolupráci si vybrali čtrnáct německých kolegyň a kolegů převážně z klinických univerzitních pracovišť, zabývajících se psychosomatickou medicínou a léčbou psychologickými prostředky.

Publikace je rozčleněna do následujících šesti kapitol a podkapitol:

Pojetí osobnosti a choroby (Psychosomatické perspektivy, Tělesnost a onemocnění, Psychofyziologické základy, Vývojové a psychosociální základy, Struktura osobnosti, Motivace – základní potřeby člověka, Emoce, Nevědomí).

Pojem choroby (Dispozice k onemocnění a utváření symptomu, Základní konflikttýkající se lidské blízkosti, Depresivní základní konflikt a jeho zpracování, Obrazy onemocnění jako následek základního depresivního konfliktu, Základní konflikt týkající se autonomie, Obrazy onemocnění jako následek základního konfliktu autonomie, Nutkavá neuróza, Základní konflikt týkající se identity, Poruchy příjmu potravy: Anorexia nervosa, Posttraumatická stresová porucha, Poruchy osobnosti, Psychické – somatické: výkladové modely somatoformních poruch, Somatoformní poruchy: pacienti s přetrvávajícími tělesnými obtížemi, jež nejsou dostatečně vysvětlitelné organicky).

Psychosomatika v různých oblastech medicíny (Psychosomatická kardiologie, Psychosomatická gynekologie, Psychosomatická onkologie, Psychosomatické bolesti, Psychosomatická neurologie, Funkční sexuální poruchy).

Diagnostika (Diagnostický rozhovor z pohledu pacienta, Diagnostický rozhovor z pohledu terapeuta, Schéma diagnostického rozhovoru).

Psychoterapie (Obecná psychoterapie, Hlubinně psychologicky fundovaná psychoterapie, Psychoterapeutická krizová intervence, Strukturálně zaměřená psychoterapie, Psychoanalýza, Rodinná terapie a rodinná medicína, Stacionární psychoterapie, Psychoterapie mládeže a mladých dospělých, Psychoterapie starých lidí).

Institucionalizace a výzkum (Institucionalizace a další vzdělávání, Psychosomatické konziliární a liaison služby, Výzkum psychoterapie).

Recenzovaná učebnice psychoterapeutické medicíny a psychosomatiky se částečně obsahově překrývá s učebnicemi lékařské psychologie. Tomu se nedivíme, neboť lékařská psychologie se zabývá využitím psychologických poznatků lékařem – zejména v klinické praxi. Výhodou této knihy je její přehlednost, názornost a bezprostřední vztah právě ke klinické praxi. Důraz je položen na psychodynamickém přístupu akcentujícím intrapsychické děje (např. vnitřní konflikty) a meziosobní vztahy. Osobně si na práci cením zejména třetí kapitoly, v níž je pojednáno o psychosomatickém přístupu v různých lékařských oborech (kardiologie, gynekologie atd.).

Publikaci Psychoterapeutická medicína a psychosomatika lze rozhodně doporučit všem německy čtoucím lékařům v klinické praxi. Může přispět k obohacení jejich práce o psychologickou dimenzi a k lepšímu porozumění pacientům a jejich poruchám zdraví.

Jan Vymětal

Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se