Krajíček, M., Peregrin, J. H., Roček, M. et al.: Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 24
Kategorie: Knihy

Krajíček, M., Peregrin, J. H., Roček, M. et al.:

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

Praha, Grada Publishing, 2007, 436 s., první vydání, formát 200 x 250 mm, vázaná, barevná, cena 1190 Kč. ISBN 978-80-247-0607-8.

Opravdu jsem byl velmi zvědav na tento knižní titul. Vždyť poslední „Cévní chirurgie” autorů Firta, Hejnala a Vaňka vyšla už před 15 lety. Šlo tedy o monografii právem očekávanou a právem potřebnou.

Je sice pravdou, že mezi kardiovaskulárními onemocněními si trvale udržují „první místo“choroby srdce a cévním onemocněním náleží až „druhé místo“. To však neznamená, že by jejich význam byl malý. Jen nejsou hlavní příčinou ani mortality ani morbidity v České republice. Výrazem zájmu o problematiku srdečních onemocnění (ale asi nejen zájmu!) je i skutečnost, že ročně vychází kolem 20 (!) kardiologických monografií.

Už proto je nutné vydání této monografie uvítat. Je polyautorským dílem (jak dnes jinak?) 21 autorů, angiochirurgické i angiologické obci většinou známých pracovníků. Čtveřice hlavních autorů – editorů náleží k našim prestižních angiochirugům.

Problematiku chirurgické a intervenční léčby cévních (tepenných a žilních) onemocnění zpracovali komplexně a tak, že odráží současný „state of the art”.

Vlastní odborná problematika v rozsahu 387 stran je rozdělena do dvou (velmi) asymetrických částí: onemocnění tepenného systému (celkem 346 s.) a onemocnění žilního systému (celkem 41 s.). Jakýmsi „přídavkem“ je kapitola „Cévní přístupy pro hemodialýzu” (18 s.).

Formální obsah knihy: Obecná část (anatomie, fyziologické poznámky, zásady intervenčního přístupu, komplikace, cévní náhrady, rozsah 94 s.). Speciální kapitoly: Hrudní aorta (50 s.), Břišní aorta (50 s.), Větve oblouku aorty (44 s.), Viscerální tepny (18 s.), Ingvinální rekonstrukce (22 s.), Extraanatomické rekonstrukce (4 s.), Poranění tepen (18 s.), Miniinvazivní výkony v cévní chirurgii (22 s.) a Cévní anomálie (8 s.). Problematika žilního systému je shrnuta do jedné, sice rozsáhlejší kapitoly (41 s.), která má vnitřní strukturaci. Odbornou část knihy uzavírá tematika Cévní přístupy pro hemodialýzu (18 s.).

Literatura je rozsahem přiměřená, vesměs moderní, (patrně) z praktického hlediska rozdělená na část vztahující se k chirurgickým a část k radiologickým kapitolám. Ačkoliv je možné pochválit knihu jako celek, po formální stránce, bohužel, nemohu pochválit rejstřík. Je až příliš stručný, takže řada významných hesel chybí (varixy, žilní insuficience, heparin aj.). K orientaci v rozsáhlejší knize nebude velkou pomocí.

Kniha jako celek se mi velmi líbila, Je sice psána stručně-úsporně, ale zpracovává zvolenou tematiku v celém rozsahu a činí to kvalitně a moderně. Je velmi bohatě ilustrována, napočítal jsem 260 obrázků; černobílé pérovky jsou dobré kvality, barevné obrázky ve velmi dobrém barevném znázornění.

Komu knihu doporučit? Samozřejmě v prvé řadě cévním chirurgům a angiologům, a pak těm, kteří se problematikou cévní chirurgie denně zabývají. Poučení v ní najdou i lékaři jednotek intenzivní péče a internisté. Nepochybuji o tom, že kniha bude úspěšná. Zaslouží si to především autoři, kteří jí dali vysokou informační hodnotu, a nakladatelství za péči, kterou jí věnovalo.

Jan Petrášek

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se