Obezitologie 200714. výroční kongres České obezitologické společnosti ČLS JEP


Autoři: P. Sucharda
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 64
Kategorie: Sjezdy

Obezitologie 200714. výroční kongres České obezitologické společnosti ČLS JEP

Plzeň, 18.–20. října 2007

Sucharda P.

Po 8 letech se Obezitologie vrátila do města na soutoku  západočeských řek, ne však do prostor lékařské fakulty, ale do konferenčního sálu moderního Parkhotelu na plzeňských Borech.

Zájem o celostátní setkání obezitologů nebyl menší než v posledních letech a počet účastníků se opět blížil dvěma stům. Počet přihlášených sdělení si poprvé vyžádal (zatím jen v poslední jednací den) dvě paralelní sekce. Nakonec se podařilo zajistit – především velkou zásluhou plzeňských organizátorek MUDr. Dagmar Matějkové a MUDr. Dany Müllerové – i dostatečnou sponzorskou podporu, takže i po technické a společenské stránce proběhl kongres zcela standardně.

Ovšem zásadním přínosem letošního kongresu bylo multioborové řazení odborných sdělení v sekcích, věnovaných prevenci a léčbě obezity. Po většinu kongresu byla v každém bloku zastoupena témata internistická i chirurgická (bariatrická), psychologická, pediatrická i dalších oborů. Stejně tak byla zařazena i sdělení sester a některých nelékařských profesí (např. fyziatrie). Nesetkal jsem se s jedinou kritikou této inovace a jsem přesvědčen, že velmi dobře vystihuje mezioborovou podstatu obezitologie.

Čtyři takto pojaté sekce byly doplněny úvodním blokem věnovaným intenzivní péči o obézní pacienty, sekcemi Kardiometabolická rizika obezity, Prevence obezity a závěrečnou paralelní sekcí Novinky ve výzkumu obezity.

Slavnostní Šonkovu přednášku přednesla na téma „Prevence a léčba obezity u dětí“ prof. Lidka Lisá, které bylo také (společně s prof. Janou Pařízkovou) uděleno čestné členství České obezitologické společnosti.

V referátu z konference se sluší zmínit některá konkrétní sdělení, ne snad proto, že by ostatní za zmínku nestála, ale že vypovídají o šíři, kterou moderní obezitologie musí obsáhnout. Přehled o intenzivní péči o obézní podali Štěpán Svačina (Praha) a Martin Matějovič (Plzeň), problematiku kardiometabolického rizika shrnula Hana Rosolová (Plzeň), chirurgické léčby Martin Fried (Praha). Velmi srozumitelně přednášela Jana Vyskočilová (Plzeň) jednak o hypoventilačním syndromu, jednak o poruchách dýchání a obezitě. Řadou sdělení byla zastoupena oblast pohybové aktivity (Matoulek et al., Praha). Početně byla zastoupena problematika dětské obezity, zvláště psychologická. Zklamáním bylo sdělení zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR (místo omluveného hlavního hygienika), které přes značný rozsah přineslo jen velmi málo pozitivního. Velké pochybnosti vyvolaly údaje o výsledcích (a indikacích) bariatrické léčby, uvedené v psychologicky orientované práci (Kořán, Praha). Naprostá většina z 59 přednesených sdělení však přinesla četnou konstruktivní diskuzi.

Společenský večer v Městském muzeu odpovídal stále ještě relativně komornímu charakteru obezitologických konferencí, přinejmenším ve srovnání se sjezdy kardiologickými. Budoucnost obezitologických kongresů je nepochybně v konání dosud roztříštěných menších akcí (bariatrických, pediatrických) na jednom místě a jedné době. Jsem přesvědčen, že tento trend potvrdí 1. středoevropský kongres o obezitě a výživě (CECON, http://www.cecon2008.cz/), který se bude konat 25.–27. září 2008 v Karlových Varech.

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika VFN a 1. LF UK

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2

e-mail: petr.sucharda@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se