Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory


Analysis of Circadian Rhythm Influence to Heart Rate Turbulence in Patients Post Myocardial Infarction with Left Ventricular Dysfunction

Background.
Some study reported circadian occurence of sudden cardiac death, ventricle ectopic activity, acute coronary syndromes and heart rate variability. Heart rate turbulence (HRT) is one of a new markers of noninvasive stratification of sudden cardiac death. 

Methods and Results.
We have evaluated HRT in 120 consecutive patiens post myocardial infarction in mean age 62,7±12,4 years (90 M, 30 W), indicated for ecg Holter monitoring with LVEF 0,45±0,12 in 2hours interval during 24 hours. We have analysed circadian variation of the HRT. 

Conclusions.
The statistically significant circadian patterns were found in turbulence slope parameter of HRT. No significant changes for turbulence onset parameter were described. 

Key words:
heart rate turbulence, sudden cardiac death, good left ventricle function.


Autoři: M. Sepši 1;  M. Kozák 1;  P. Trčka 1;  L. Křivan 1;  J. Vlašínová 1;  M. Kýr 2
Působiště autorů: Interní kardiologická klinika FN, Brno 1;  Institut biostatistiky a analýz MU, Brno 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 712-717
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Některé studie prokázaly cirkadiánní výskyt náhlé srdeční smrti (NSS), komorových ektopií, akutních koronárních syndromů a variability srdeční frekvence (HRT). Jedním z nových parametrů neinvazivní stratifikace náhlé srdeční smrti je turbulence srdeční frekvence. Nalezení cirkadiánních oscilací HRT a optimalizace měření HRT může zvýšit pozitivní prediktivní hodnotu HRT jako markru rizika NSS. 

Metody a výsledky.
Soubor tvořilo 120 po sobě jdoucích pacientů po infarktu myokardu průměrného věku 62,7±12,4 let, (90 mužů, 30 žen) indikovaných k 24hodinovému EKG monitorování. EF LK byla 0,45±0,12. HRT byla měřena ve dvouhodinových intervalech v průběhu 24 hodin a následně byla provedena analýza cirkadiánní závislosti tohoto znaku. 

Závěry.
Byla zaznamenána významná cirkadiánní oscilace parametru TS (turbulence slope). U parametru TO (turbulence onset) nebyly cirkadiánní znaky zachyceny. 

Klíčová slova:
turbulence srdeční frekvence, náhlá srdeční smrt, dobrá funkce levé komory.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×