Genotypizace cytochromu P450 2D6 a 2C19


Genotyping of CYP2D6 and CYP2C19

Background.
Polymorphisms in drug metabolizing enzymes are considered as a major factor influencing the incidence of adverse drug reactions or failure of pharmacotherapy. Our aim was to compare the distribution of functional polymorphisms in the genes CYP2D6 and CYP2C19 between healthy control group and of patients reffered to our department due to adverse drug reactions or insufficient efficacy of a treatment. 

Methods and Results.
The group of patients comprised of 60 subjects, 218 healthy unrelated subjects were included in the cotrol group. In both groups genotypes of CYP2D6 and CYP2C19 were analyzed. There were significantly fewer extensive metabolizers of CYP2D6 in the patient group comparison with healthy control subjects (25.0% vs. 49.8%) while the proportion of intermediate metabolizers was significantly higher than in helthy population (58.3% vs. 38.5%). We also observed more poor metabolizers than in control group (13.3% vs. 6.8%), but the difference did not reach level of statistical significance probably due to low number of subjects. The distribution of either ultrarapid metabolizers of CYP2D6 or deficient alleles of CYP2C19 was similar in both groups. 

Conclusions.
Clinically apparent alteration of drug effects are often caused by partial or complete deficit of CYP2D6 activity. Our results confirm the importance of CYP2D6 polymorphisms on the efficycy and safety of pharmacotherapy. 

Key words:
cytochrome P450, polymorphism, adverse drug reactions, pharmacogenetics.


Autoři: O. Slanař 1,2;  M. Dražďáková 1;  K. Babiárová 1;  K. Pechandová 2;  H. Buzková 2;  F. Perlík 2;  T. Zima 1
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Oddělení klinické farmakologie 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 708-711
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Polymorfizmy v genech ovlivňující farmakokinetiku léčiv jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších příčin nežádoucích účinků nebo neúčinnosti podávané farmakoterapie. Naším cílem bylo porovnat výskyt polymorfních alel v genech CYP2D6 a CYP2C19 v kontrolním souboru a ve skupině pacientů, kteří byli na našem pracovišti vyšetřeni z důvodu neúčinnosti podávané farmakoterapie nebo pro projevy nežádoucích účinků léčiv. 

Metody a výsledky.
Do skupiny pacientů bylo zařazeno celkem 60 subjektů, u kterých jsme stanovili genotyp CYP2D6 a CYP2C19 a kontrolní skupina byla vytvořena z 218 zdravých nepříbuzných dobrovolníků. V souboru pacientů bylo v porovnání s kontrolní skupinou signifikantně méně rychlých metabolizátorů CYP2D6 (25,0 % vs. 49,8 %), a naopak zastoupení pacientů s parciálním deficitem enzymatické cesty bylo vyšší v porovnání s kontrolní skupinou (58,3 % vs. 38,5 %). Rovněž pomalých metabolizátorů CYP2D6 bylo ve skupině pacientů více než ve zdravé populaci (13,3 % vs. 6,8 %). Výskyt ultrarychlých metabolizátorů CYP2D6 a distribuce fenotypů CYP2C19 byly v obou skupinách podobné. 

Závěry.
Částečný i úplný deficit aktivity CYP2D6 často vede ke klinicky manifestní odchylce terapeutického účinku farmakoterapie. Naše výsledky potvrzují význam polymorfizmu CYP2D6 pro bezpečnost a účinnost farmakoterapie v běžné praxi. 

Klíčová slova:
cytochrom P450, polymorfizmus, nežádoucí účinky, farmakogenetika.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se