Funkční a vývojový pohled na systém Purkyňových vláken


Functional and Developmental View on Purkinje Fibers System

The cardiac conducting system is vital for generating and synchronizing the heartbeat. Beginning with Tawara, Einthoven and other pioneering workers, a wealth of information has been collected over the last 100 years on the histologic, morphologic and physiologic characteristics of specialized cardiac tissues. However, in the last ten years considerable effort has been put into understanding the cellular and molecular mechanisms governing its development. During this latter period, controversies have also arisen as to the nature of the signaling mechanisms involved in induction and patterning of the conducting system, particularly with respect to the pathways functioning in mammals. In this review, we will try to summarize the current state of knowledge in this field and point out some of the remaining questions. 

Key words:
cardiac conduction system, heart, development, endothelin.


Autoři: D. Sedmera 1,2;  D. Kurková 2
Působiště autorů: Anatomický ústav 1. LF UK, Praha 1;  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 673-676
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Převodní systém srdce je důležitý pro tvorbu a synchronizaci srdeční činnosti. Počínaje Tawarou, Einthovenem a dalšími průkopníky bylo během posledních 100 let nasbíráno množství informací o histologických, morfologických a fyziologických charakteristikách specializovaných srdečních tkání. V posledních deseti letech bylo značné úsilí vynaloženo na pochopení buněčných a molekulárních mechanizmů řídících vývoj převodního systému srdce. Během tohoto období vznikly určité kontroverze o povaze mechanizmů signalizace působících na vznik a diferenciaci převodního systému, zvláště u savců. V tomto přehledném článku se pokusíme shrnout současný stav znalostí v této oblasti a poukázat na některé zbývající otázky. 

Klíčová slova:
převodní systém srdce, srdce, vývoj, endotelin.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×