Faktory asociované s vývojem agresivity chlapců


Factors Associated with Development of Boy’s Aggressiveness

Background.
There is no doubt about the aggressiveness increase in the population. All mass-media keep informing us about this problem. Based on the project ELSPAC data we considered participation in a brawl as an expression of aggressiveness and estimated its gravity depending on the place of treatment. From the information given in the questionnaire (wide variety of information about the respondent’s family, upbringing, health and psychic condition) we searched for relationships between these injuries and their gravity. 

Methods and Results.
894 men out of 4,5 thousand ELSPAC study participants in Brno and the Znojmo district gave information about their injuries from brawls and they also stated if they were treated with the injury on the hospital bed, as an outpatient or only at home. The vast majority of the injuries happened between their 16th – 18th year of age. 

Conclusions.
Dysfunctional family, ineffective upbringing, scholarity defects, low education, higher morbidity in the personal history together with the higher up-to-date accident rate of the respondent and his family members were assessed as factors associated with brawl injury occurence. The injury gravity was however less often associated with these factors than the injury occurence. 

Key words:
aggressiveness and family, aggressiveness and injury, brawl injuries, male aggressiveness, child aggressiveness, aggressiveness and stress, aggressiveness and education, aggressiveness and school.


Autoři: L. Kukla 1,2;  M. Bouchalová 1
Působiště autorů: Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie LF MU, Brno 1;  Katedra klinických oborů, ZSF JČU, České Budějovice 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 699-707
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
O silném nárůstu agresivity v populaci není pochyb. Všechna mass-media nás o tomto problému informují. Na základě dat projektu ELSPAC jsme účast ve rvačce považovali za projev agresivity a dle místa ošetření úrazu usuzovali na jeho závažnost. Z údajů podaných v dotazníku (k bohatým informacím o rodině, výchově, zdraví a psychické kondici respondentů) byly hledány vztahy mezi výskytem těchto úrazů i jejich závažností. 

Metody a výsledky.
Informace o svých úrazech ze rvaček podalo 894 mužů ze 4,5 tisíc respondentů studie ELSPAC v Brně a ve znojemském okrese, kteří zároveň uvedli, zda byli s úrazem ošetřeni na nemocničním lůžku, ambulantně nebo jen doma. K převážné většině úrazů došlo mezi 16–18 roky. 

Závěry.
Rozvrácená rodina, slabost výchovy, defekty scholarity, nízké vzdělání, vyšší nemocnost v anamnéze spolu s vyšší dosavadní úrazovostí respondentů i členů jejich rodin byly zjištěny jako faktory asociované s výskytem úrazů ze rvaček. Závažnost úrazů však byla s těmito faktory asociována méně často než jejich výskyt. 

Klíčová slova:
agresivita a rodina, agresivita a úraz, úrazy ze rvaček, agresivita mužů, dětská agresivita, agresivita a zdraví, agresivita a stres, agresivita a vzdělání, agresivita a škola.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se