Transkripční faktor KLF2 (Krüppel-like factor 2) a přirozená ochrana cévního endotelu


Transkripční faktor KLF2 (Krüppel-like factor 2) a přirozená ochrana cévního endotelu

Cévní endotel, monocyty a T-lymfocyty patří mezi stěžejní buněčné populace, které se aktivně podílejí na obranných reakcích organizmu. Průběh těchto reakcí vyžaduje důslednou kontrolu na všech úrovních, od prvního obranného kroku až po zhojení raných ploch. Selhání kontrolních mechanizmů může vést k rozvoji chronických zánětlivých onemocnění s autoimunitní složkou, jako je revmatoidní artritida nebo ateroskleróza. Už probíhající zánětlivá reakce je pod kontrolou protizánětlivých cytokinů. Neméně důležité je ale také udržení uvedených buněčných populací v klidovém stavu za nepřítomnosti aktivačních podnětů. Mezi nejdůležitější působky, které brání samovolné aktivaci endotelových buněk, monocytů a lymfocytů, patří přepisový faktor KLF2. Jeho působení na uvedené buňky se téměř plně překrývá s tzv. pleiotropním účinky inhibitorů enzymu HMG CoA-reduktázy neboli statinů. Přehledový článek nabízí pohled na základní mechanizmy přirozených ochranných účinků KLF2 zejména ve vztahu k ateroskleróze. 

Klíčová slova:
transkripční faktor KLF2, smykové napětí, cévní endotel, monocyty, T-lymfocyty, statiny, ateroskleróza.


Transcription Factor KLF2 (Krüppel-like factor 2) and Natural Defence of Vascular Endothelium

Vascular endothelium, monocytes and T-lymphocytes belong to the key cellular populations, which take an active part in the host’s defence reactions. A successful course of these reactions is determined by a meticulous control of all phases since the very first steps until final healing of all incurred wounds. Any failure of the control mechanisms may lead to the development of chronic inflammatory diseases with an autoimmune component, such as the rheumatoid arthritis or atherosclerosis. An inflammatory reaction which is already under way is regulated by anti-inflammatory cytokines. However, of equal importance is the maintenance of cellular participants of inflammatory reactions in a quiescent state while no pro-inflammatory stimuli are present. One of the most important endogenous mediators, which prevent a self-initiated activation of endothelial cells, monocytes and T-lymphocytes, is represented by the transcription factor Krüppel-like factor 2. Its impact on the mentioned cells is almost identical with the so-called pleiotropic effects of inhibitors of the enzyme HMG CoA reductase or statins. This review article offers an insight into basic preventive mechanisms exerted by KLF2, notably those related to atherosclerosis.

Key words:
transcription factor KLF2, shear stress, vascular endothelium, monocytes, T-lymphocytes, statins, atherosclerosis.


Autoři: P. Kuneš1,2;  V. Lonský1;  J. Manďák1;  M. Koláčková2;  M. Kudlová2;  J. Krejsek2
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika FN a LF UK, Hradec Králové1;  Ústav klinické imunologie a alergologie FN a LF UK, Hradec Králové2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 909-915
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Cévní endotel, monocyty a T-lymfocyty patří mezi stěžejní buněčné populace, které se aktivně podílejí na obranných reakcích organizmu. Průběh těchto reakcí vyžaduje důslednou kontrolu na všech úrovních, od prvního obranného kroku až po zhojení raných ploch. Selhání kontrolních mechanizmů může vést k rozvoji chronických zánětlivých onemocnění s autoimunitní složkou, jako je revmatoidní artritida nebo ateroskleróza. Už probíhající zánětlivá reakce je pod kontrolou protizánětlivých cytokinů. Neméně důležité je ale také udržení uvedených buněčných populací v klidovém stavu za nepřítomnosti aktivačních podnětů. Mezi nejdůležitější působky, které brání samovolné aktivaci endotelových buněk, monocytů a lymfocytů, patří přepisový faktor KLF2. Jeho působení na uvedené buňky se téměř plně překrývá s tzv. pleiotropním účinky inhibitorů enzymu HMG CoA-reduktázy neboli statinů. Přehledový článek nabízí pohled na základní mechanizmy přirozených ochranných účinků KLF2 zejména ve vztahu k ateroskleróze. 

Klíčová slova:
transkripční faktor KLF2, smykové napětí, cévní endotel, monocyty, T-lymfocyty, statiny, ateroskleróza.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienista

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 12

2007 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inkontinence moči
nový kurz
Autoři: MUDr. Barbora Nechanská

Doporučení, indikace a dávkování LMWH
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Imunoterapie urotelového karcinomu močového měchýře
Autoři:

Neutropenie
Autoři: MUDr. Michal Kouba

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se