Péče o nemocné s plicním karcinomem na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí


Treatment of Lung Carcinoma Patients at the First Department of Tuberculosis and Respiratory Diseases

Lung carcinoma (BCA) represents the most frequent malignancy in men and the fourth most frequent one in women. In 2004, 5568 persons died from that disease. Study of the lung carcinoma has been the main research program of the First Department of Tuberculosis and Respiratory Diseases of the First Faculty of Medicine, Charles University and General Teaching Hospital since 1960. The presented article summarises results from present and older studies which can show that numbers of diagnosed BCA patients increased since 1960 till 1977, when they reached 96 cases. Since that time the situation has been stabile and the present number of newly diagnosed cases is about 90 cases. Ratio of men and women has changed – since the cohort in 1960 to1961 with ratio 8:1, to the present ratio 2:1. Number of cases diagnosed at the first and second stadium decreased from 56% at the beginning of our study in 1960 to1961 to 19.9% in the cohort from 2004 to 2006. Occurrence of individual structural types of carcinomas has also changed; the second position after the epidermoid types has now adenocarcinoma. Number of microscopically verified BCA cases increased from 32% at the beginning to 79% at present. Proportion of treatment methods has also changed. Surgical treatment increased from 10.1% in 1960–1961 to 16.7% in 1985–1987 and remained stabile since that. Radiotherapy was used in 10% of cases in 1960 to 1961 and in 39.5% in 2004 to 2006. Number of patients with chemotherapy increased from 41% to 58% during the same period. In 2004 to 2006 bronchoscopy verified 95% of cases with direct tumor changes, 54% of indirect changes and in 20% bronchoscopy revealed normal picture. Our results show that the treatment approaches for patients with BCA has developed with the constant necessity to improve the assessment, diagnostics and therapy of new cases. 

Key words:
lung carcinoma, adenocarcinoma, pulmonary surgery.


Autoři: M. Marel 1;  O. Měřička 1;  F. Krejbich 1;  P. Stránská 1;  Z. Skácel 1;  J. Homolka 1;  M. Zemanová 2
Působiště autorů: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 928-933
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Plicní karcinom je u nás nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a 4. nejčastějším u žen. V roce 2004 na něj zemřelo 5568 osob. Plicním karcinomem se na I. klinice TRN 1. LF UK a VFN zabýváme soustavně od roku 1960. V tomto článku jsou sumarizovány výsledky minulých i současných, studií ze kterých vyplynulo, že počty diagnostikovaných nemocných s plicním karcinomem se na I. klinice TRN zvyšovaly od roku 1960 do roku 1977, kdy dosáhly počtu 96. Od té doby se situace zásadně nemění a i v současnosti lze odhadovat počet nově diagnostikovaných na 90 ročně. Změnilo se zastoupení mužů a žen, oproti sestavě nemocných z let 1960–1961, kdy byl tento poměr 8: 1, je dnešní poměr cca 2:1. Snížil se počet diagnostikovaných nemocných v I. a II. TNM stadiu. Od prvotních 56 % z let 1961–1972 klesl tento počet na 19,9 % v sestavě nemocných z let 2004–2006. Změnilo se zastoupení jednotlivých morfologických typů nádorů, na druhém místě za epidermoidním typem karcinomu je dnes adenokarcinom. Zvýšil se počet morfologicky ověřených nemocných s plicním karcinomem, z prvotních 32 % na současných 79 %. Počty operovaných se zvýšily z uváděných 10,1 % z let 1961–1972 na 16,7 % v letech 1985–1987 a od té doby se pohybují na stejné úrovni. Rovněž se změnilo zastoupení dalších léčebných modalit. Oproti 10 % nemocných s radioterapií v letech 1961–1972 ji v posledním souboru z let 2004–2006 podstoupilo 39,5 %, počet nemocných s chemoterapií se ve stejných obdobích zvýšil ze 41 % na 58 %. Bronchoskopicky se podařilo ověřit 95 % nemocných s přímými nádorovými změnami, 54 % s nepřímými a 20 % s normálním endoskopickým obrazem v souboru nemocných z let 2004–2006. Z uvedeného vyplývá, že v péči o nemocné s plicním karcinomem je na co navazovat, stejně tak se jasně ukazuje potřeba zlepšovat jejich vyhledávání, diagnostiku i léčbu. 

Klíčová slova:
plicní karcinom, adenokarcinom, pneumochirurgie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se