Akutní stav národního programu skríninku rakoviny prsu v České republice


Acute Situation in the National Program of Breast Cancer Screening in the Czech Republic

Czech National Breast Cancer Screening Program started in September 2002. Currently, a total of 59 accredited screening centres are involved in the program. Central data management and statistical processing of the data is performed. During the period of July 2003 – December 2005 a total of 646,056 women were screened and 2,926 breast cancer cases were detected. A total of 2666 (91.1 %) cancer cases were invasive. Of these, 855 (32.1 %) were ≤ 10 mm in size and 1624 (60.9 %) were node negative. A high rate of detection of early stages of the disease is the main objective of the screening process and a good indicator of long-term decrease in mortality rates. The central system of data management is based on annual data analysis. This system is in line with international standards for such systems. 

Key words:
mass screening, breast cancer.


Autoři: A. Svobodník 1;  J. Daneš 2;  M. Skovajsová 3;  H. Bartoňková 4;  O. Májek 1;  D. Klimeš 1
Působiště autorů: Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Brno 1;  Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2;  Mammacentrum DTC, Praha 3;  Masarykův onkologický ústav Brno 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 945-949
Kategorie: Onkologické skríninkové programy

Souhrn

Plošný mamografický skrínink byl v České republice zahájen v září roku 2002. V současnosti probíhá na celkem 59 akreditovaných centrech, je zajištěn systematický sběr dat a jejich centrální statistické zpracování. V období červenec 2003 až prosinec 2005 bylo vyšetřeno celkem 646 056 žen, u kterých bylo zachyceno celkem 2926 případů karcinomu prsu. V celkem 2666 (91,1 %) případech se jednalo o invazivní stadium onemocnění, z čehož 855 (32,1 %) nálezů bylo velikosti ≤ 10 mm a 1624 (60,9 %) případů bylo zachyceno ve stadiu bez zasažení lymfatických uzlin. Vysoký záchyt časných stadií onemocnění je hlavním cílem skríninku a předpokladem dlouhodobého poklesu mortality. Systém centrální správy a statistického zpracování dat projektu je založen na pravidelném jednoročním zpracování všech dat a splňuje mezinárodní požadavky na správu dat s skríninkových programů. 

Klíčová slova:
mamografický skrínink, karcinom prsu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se