Akutní stav národního programu skríninku rakoviny prsu v České republice


Acute Situation in the National Program of Breast Cancer Screening in the Czech Republic

Czech National Breast Cancer Screening Program started in September 2002. Currently, a total of 59 accredited screening centres are involved in the program. Central data management and statistical processing of the data is performed. During the period of July 2003 – December 2005 a total of 646,056 women were screened and 2,926 breast cancer cases were detected. A total of 2666 (91.1 %) cancer cases were invasive. Of these, 855 (32.1 %) were ≤ 10 mm in size and 1624 (60.9 %) were node negative. A high rate of detection of early stages of the disease is the main objective of the screening process and a good indicator of long-term decrease in mortality rates. The central system of data management is based on annual data analysis. This system is in line with international standards for such systems. 

Key words:
mass screening, breast cancer.


Autoři: A. Svobodník 1;  J. Daneš 2;  M. Skovajsová 3;  H. Bartoňková 4;  O. Májek 1;  D. Klimeš 1
Působiště autorů: Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Brno 1;  Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2;  Mammacentrum DTC, Praha 3;  Masarykův onkologický ústav Brno 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 945-949
Kategorie: Onkologické skríninkové programy

Souhrn

Plošný mamografický skrínink byl v České republice zahájen v září roku 2002. V současnosti probíhá na celkem 59 akreditovaných centrech, je zajištěn systematický sběr dat a jejich centrální statistické zpracování. V období červenec 2003 až prosinec 2005 bylo vyšetřeno celkem 646 056 žen, u kterých bylo zachyceno celkem 2926 případů karcinomu prsu. V celkem 2666 (91,1 %) případech se jednalo o invazivní stadium onemocnění, z čehož 855 (32,1 %) nálezů bylo velikosti ≤ 10 mm a 1624 (60,9 %) případů bylo zachyceno ve stadiu bez zasažení lymfatických uzlin. Vysoký záchyt časných stadií onemocnění je hlavním cílem skríninku a předpokladem dlouhodobého poklesu mortality. Systém centrální správy a statistického zpracování dat projektu je založen na pravidelném jednoročním zpracování všech dat a splňuje mezinárodní požadavky na správu dat s skríninkových programů. 

Klíčová slova:
mamografický skrínink, karcinom prsu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×