Interakce některých genetických a nutričních faktorů v patogenezi aterogenních dyslipidémií – 2. část


Gene-Diet Interactions in Atherogenic Dyslipidemias (Part 2)

In the second part of the review, functional polymorphisms of some other lipid-related genes are considered, with a special emphasis on genetic variability of the fatty acid binding protein, lipoprotein lipase, hepatic lipase, and PPARs. Gene polymorphisms can profoundly influence metabolic responses to various dietary factors, e.g. effects of a special diet; on the other hand, dietary habits have modulatory effects on the expression of specific genotypes. Atherosclerosis and cardiovascular disease develop as a result of negative nutritional factors and individual genetic predisposition. A better comprehension of complex gene-gene and gene-environment interactions involved in cardiovascular risk could contribute to new preventive and therapeutic methods. 

Key words:
atherogenic dyslipidemias, gene polymorphisms, dietary factors, cardiovascular risk.


Autoři: A. Žák;  A. Slabý
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 902-908
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Ve druhé části přehledového článku jsou uvedeny funkční polymorfismy některých dalších genů, jejichž produkty mají významnou úlohu v lipidovém metabolizmu. Z hlediska genetické variability se věnuje zvláštní pozornost proteinu vázajícímu mastné kyseliny, lipoproteinové lipáze, jaterní lipáze a nukleárním receptorům PPAR. Genové polymorfismy ovlivňují metabolické odpovědi na různé nutriční faktory, např. účinek speciálních diet, na druhé straně může složení stravy modulovat expresi individuálního genotypu. Při vývoji aterosklerózy a jejích kardiovaskulárních komplikací se rovněž uplatňují negativní nutriční vlivy spolu s genetickou predispozicí. Lepší porozumění komplexním interakcím mezi geny navzájem a mezi geny a nutričními rizikovými faktory by mohlo v budoucnu přinést nové preventivní a terapeutické přístupy. 

Klíčová slova:
aterogenní dyslipidémie, genové polymorfismy, nutriční faktory, kardiovaskulární riziko.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se