Skrínink pro prevenci karcinomu děložního hrdla v České republice


Screening for Prevention of Cervical Cancer in the Czech Republic

Cytological diagnosis of atypical cells of cervix uteri by the Papanicolaou method was introduced in the Czech Republic (CR) very early – in 1947. In 1966 the Czech National Health Law was passed that guaranteed women a yearly preventive examination by a gynaecologist which is covered by the compulsory health insurance. This preventive examination was and is considered as an equivalent of screening for cervical cancer. Notwithstanding high frequency of screening visits and the fact that all women are eligible, the incidence of CC has not changed in the last 34 years. The reasons for this include the coverage of Czech women, which is estimated to be low (35% at the most), and that none of the cytology laboratories are accredited for screening, there are no national registries for any aspect of screening and there are no mechanisms for evaluation of the screening process. As a result, it is obvious that the majority of opportunistic cervical screening activity that is undertaken is ineffective and the implementation of an organized and quality controlled screening programme, in compliance with the recommendations of many European Institutions, is urgently required to ensure that Czech women are properly protected against this disease and that scarce healthcare resources are used in the most costeffective manner. In the process of preparation of new screening programmes it is important to take into account the new achievements of science and new technologies, which are being gradually introduced into the clinical practice. Namely, the methods used for selection of women at risk that are based on the detection of nucleic acids of human papillomaviruses and vaccination against some types of these viruses, which are the etiological agents of precancerous lesions and cancer of cervix uteri. 

Key words:
cervix uteri, carcinomas, screening, HPV, vaccination.


Autoři: R. Tachezy 1;  L. Rob 2
Působiště autorů: Oddělení experimentální virologie, Národní referenční laboratoř pro papillomaviry ÚHKT, Praha 1;  Onkogynekologické oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 939-944
Kategorie: Onkologické skríninkové programy

Souhrn

Cytodiagnostika atypických buněk na děložním hrdle Papanicolaouovou metodou byla v České republice zavedena velmi záhy, již v roce 1947. V roce 1966 byl přijat zákon o péči o zdraví lidu, který ženám zaručil nárok na jednu preventivní gynekologickou prohlídku ročně plně hrazenou z povinného zdravotního pojištění. Tato prohlídka pak byla a je interpretována jako ekvivalent skríninkového vyšetření pro prevenci karcinomu děložního hrdla. I přes velký počet prováděných vyšetření a přes skutečnost, že na ně mají nárok všechny ženy, se incidence karcinomu děložního hrdla za posledních 34 let nezměnila. Vysvětlujeme si to nízkým, nejvýše 35% zapojením českých žen do této preventivní péče a tím, že žádná z cytologických laboratoří nemá akreditaci pro provádění skríninkových vyšetření, neexistují žádné národní registry výsledků skríninku ani mechanizmy hodnocení skríninkového procesu. Je tudíž zřejmé, že provádění oportunního skríninku má nízkou efektivitu a řešení vidíme v zavedení organizovaného programu skríninkových vyšetření se zajištěním kontroly kvality v souladu s doporučeními mnoha různých evropských institucí, s cílem zabezpečit účinnou ochranu českých žen proti tomuto onemocnění, jakož i efektivní využití omezených prostředků, které má zdravotnictví k dispozici. Při zavádění organizovaných programů je dnes již třeba vzít i v úvahu nové poznatky a technologie, které jsou do klinické praxe postupně zaváděny. Jedná se jednak o selekci rizikových žen metodou detekce lidských papillomavirů a o vakcinaci proti některým typům lidských papillomavirů, které jsou etiologickým agens prekanceróz a karcinomu děložního hrdla. 

Klíčová slova:
děložní hrdlo (cervix uteri), nádorové onemocnění, skrínink, HPV, vakcinace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se