Úvaha o fyziologickém mechanizmu pohybové reakce uskutečňované míchou na podněty z mozku


Reflection on the Physiological Mechanisms of Movements Controlled by the Spinal Cord – Brain Interaction

The process of communication between brain and spinal cord remains unclear. Therefore an attempt supported by spinal cord stereotaxy was made to disclose the physiological mechanism underlying the cooperation between brain and spine as generated by the spinal cord. The initializing stimulus was the discovery of motoneuron location in all spinal cord segments providing the organic substrate for spinal cord stereotaxy. What remained to be clarified were the anatomical structures of spinal cord, participating in the feedback between brain and spinal cord. Therefore two possible hypotheses were proposed by the authors.

One is closely related to the analytic-synthetic mechanism of real object and thoughts depiction in the memory of the brain and in the form of concrete ideas forming the basis for concrete thinking. In the case of spinal cord, another more probable mechanism should be considered: The process of analysis and synthesis between the participating spinal motoneurons. The mutual neuronal connections in the spinal cord are capable of depicting the movement pattern and the movement is transferred by means of the described spinal cord pathways to the memory of the brain as a concrete movement idea. From here the ideas are transferred according to the individual needs backwards by means of another described spinal cord pathways back to the spinal cord and the spinal cord is the final effector.

The process of thinking is the physiological correlate of technical software, but in the form of abstract thinking it is transferred to the form of abstract thinking. 

Key word:
movement mechanism, spinal cord and brain cooperation, spinal cord stereotaxy.


Autoři: P. Lnádvorník;  G. Čierny 2
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně 1;  Anatomický ústav LF UK, Bratislava 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 834-836
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Komunikace míchy s mozkem zůstává dosud nejasná. Proto byl na základě míšní stereotaxe učiněn pokus o pochopení fyziologického mechanizmu této součinnosti v oblasti pohybu, který generuje mícha. Podnětem byl experimentální objev lokalizace motoneuronů ve všech segmentech míchy, který je základem pro míšní stereotaxi. Zůstalo však vyjasnit anatomické struktury míchy, které se účastní na zpětnovazební komunikaci mezi míchou a mozkem. Proto autoři navrhli dvě možné hypotézy, jak tato komunikace probíhá. Jedna se blíží analyticko-syntetickému mechanizmu zobrazování reálných předmětů a jevů do paměti mozku a ve formě konkrétních představ je základem konkrétního myšlení. V případě míchy je však třeba uvažovat o jiném pravděpodobnějším mechanizmu: o analýze a syntéze, která probíhá mezi zúčastněnými míšními motoneurony, kdy se jejich propojením v neuronální síti míchy zobrazí pohyb a ten se přenáší známými míšními drahami do paměti mozku jako konkrétní představa pohybu. Odtud podle potřeby konkrétním myšlením se představy přenášejí zpětně opět jinými známými míšními drahami zpět k míše a ta pohyb zpětně vykoná.

Myšlení je fyziologickým obrazem technických programů, ale ve formě abstraktního myšlení přechází do oblasti psychologie. 

Klíčová slova:
mechanizmus pohybu, součinnost míchy a mozku, míšní stereotaxe.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se