Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis: klinické a forenzní aspekty


Sulcus Nervi Dorsalis Penis/Clitoridis: Clinical and Forensic Aspects

Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis is a groove on inferior ramus of pubis and ventral surface of the body of pubis, where dorsal nerve of penis in male and dorsal nerve and artery of clitoris in female run. Close relation of the dorsal nerve of penis/clitoris and pubis, represented by the course of sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis has a major impact in surgical disciplines. Exact preparation of the dorsal nerve of penis is crucial in correct performance of conversion of genitalia in patients with transsexualism, in reconstruction of posterior urethra, in hypospadia, during performance of penile blockade during circumcision and in revascularization surgery of erectile dysfunction. The role of sulcus nervi dorsalis penis in the Alcock’s syndrome is discussed. Similarly, it is advisable to take care of the dorsal nerve of clitoris inside sulcus nervi dorsalis clitoridis during reduction clitoridoplasty in patients with adrenogenital syndrome and during the insertion of transobturator vaginal tape. Injury of dorsal nerve of penis/clitoridis leads to hypestesia or anestesia of glans penis/clitoridis. The injury of dorsal artery of clitoris leads to hematoma. It is possible to use sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis in sexing of isolated pubis from antropological or forensic purposes. Lateral border of sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis corresponds to vertical ridge and lateral border of sulcus nervi dorsalis clitoridis to ventral arc – two parameters, which are part of the Phenice’s method for sexing of isolated pubis. 

Key words:
dorsal nerve of penis, dorsal nerve of clitoris; pubis, ventral arc, vertical ridge, sex determination, Alcock’s syndrome.


Autoři: J. Šedý 1,2;  O. Naňka 2;  L. Jarolím 3
Působiště autorů: Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 1;  Anatomický ústav 1. LF UK, Praha 2;  Urologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 844-847
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis je žlábek na ramus inferior ossis pubis a ventrální ploše corpus ossis pubis, ve kterém probíhá u muže nervus dorsalis penis a u ženy nervus et arteria dorsalis clitoridis. Těsný vztah nervus dorsalis penis/clitoridis a os pubis, představovaný průběhem sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis má značný význam v chirurgických oborech. Jemná a šetrná preparace nervus dorsalis penis je klíčová pro správné provedení chirurgické konverze genitálií u pacientů s transsexualismem, při rekonstrukci zadní uretry, hypospádii, při provádění penilní blokády během cirkumcize a revaskularizační chirurgii erektilní dysfunkce. Je diskutována role sulcus nervi dorsalis penis při vzniku Alcockova syndromu. Obdobně je třeba v místě sulcus nervi dorsalis clitoridis šetřit nervus dorsalis clitoridis při redukční klitoridoplastice u dívek s adrenogenitálním syndromem a při zavádění transobturátorové vaginální pásky. Poškození nervus dorsalis penis/clitoridis vede k hypestezii až anestezii glans penis/glans clitoridis. Poškození arteria dorsalis clitoridis způsobuje hematom. Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis je možno rovněž využít při určování pohlaví izolované os pubis z forenzních nebo antropologických důvodů. Laterální okraj sulcus nervi dorsalis penis přesně odpovídá „vertikální hraně“ a laterální okraj sulcus nervi dorsalis clitoridis „ventrálnímu oblouku“ – dvěma parametrům, které jsou součástí tzv. Pheniceho metody určování pohlaví izolované os pubis. 

Klíčová slova:
nervus dorsalis penis, nervus dorsalis clitoridis, os pubis, ventrální oblouk, ventrální hrana, pohlavní dimorfismus, Alcockův syndrom.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×