Kolorektální karcinom – zhodnocení krátkodobých výsledků laparoskopické resekce u 350 pacientů


Colorectal Cancer – Short Time Results of Laparoscopic Resection in 350 Patients

Background.
Laparoscopic resection of the colon with its results is fully acceptable method of choice in patients with colorectal cancer. Authors present their own experiences. 

Methods and Results.
A retrospective study of 350 patients who undergone laparoscopic resection because of colorectal carcinoma (curative or palliative) from January 1, 2002 to December 31, 2005. From these patients 50.8 % were operated in the I. and II. grade of the disease, it means without detectable metastases of the lymphatic nodes. Patients with the carcinoma localised in rectosigma and rectum – 61.1 % dominate in our study. The conversion of the laparoscopic operation was necessary in 9.1%, in 13.1% there were surgery postoperative complications and postoperative mortality was 1.4%. Normal eating was allowed to patients in average 4.1 days after the operation and the average hospitalisation time was 8.3 days. We mentioned also the time of operation in various types of resection, size of resection express by the number of detectable lymph nodes and necessity of the postoperative analgesic therapy. 

Conclusions.
Laparoscopic resection of the colorectal cancer is today method of choice, which is safe for patient and with the same morbidity and mortality as in open surgery, provides advantages of mini-invasive approach. 

Key words:
colorectal carcinoma, laparoscopy, colorectal surgery.


Autoři: M. Škrovina;  J. Bartoš;  S. Czudek;  R. Soumarová 1;  L. Adamčík
Působiště autorů: Chirurgické oddělení, Onkologické centrum J. G. Mendela a NsP, Nový Jičín ;  Radioterapie a. s., Onkologické centrum J. G. Mendela, Nový Jičín 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 874-878
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V současnosti je laparoskopická resekce tlustého střeva a konečníku u pacientů s kolorektálním karcinomem (KR-Ca) plně akceptovanou alternativou klasického chirurgického výkonu. Ve své práci autoři prezentují vlastní zkušenosti a výsledky této léčby. 

Metody a výsedky.
V retrospektivní studii jsou vyhodnoceny krátkodobé výsledky souboru 350 pacientů, u kterých byla provedena kurativní nebo paliativní laparoskopická resekce KR-Ca v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2005. Z tohoto souboru bylo 50,8 % pacientů operováno v I. a II. stadiu onemocnění, tj. ve stadiu bez průkazu metastáz v uzlinách. V sestavě převládají pacienti s karcinomem lokalizovaným v oblasti sigmoidea, rektosigmoidálního přechodu a rekta – 61,1 %. Konverzi laparoskopického výkonu bylo nutné provést u 9,1 % operací, chirurgické pooperační komplikace se vyskytly v 13,1 %, pooperační letalita byla 1,4 %. Pacienti byli plně zatíženi stravou v průměru za 4,1 dnů, průměrná doba pooperační hospitalizace byla 8,3 dní. V práci je hodnocen také operační čas jednotlivých typů resekce, rozsah resekce vyjádřený počtem vyšetřených lymfatických uzlin a pooperační nutnost analgetické léčby. 

Závěry.
Laparoskopická resekce karcinomu tlustého střeva a rekta je metodou volby, která je pro pacienta dostatečně bezpečná a radikální, s sebou nepřináší zvýšení morbidity a mortality a poskytuje výhody miniinvazivní operace. 

Klíčová slova:
kolorektální karcinom, laparoskopie, kolorektální chirurgie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×