Diagnostika a indikace operační léčby nemocných s plicním karcinomem na I. klinice TRN 1. LF UK a VFN Praha v letech 2004–2005


Diagnostics and Indications of Surgical Treatment of Patients with Lung Carcinoma at the First Clinic of TRN of the First Faculty of Medicine and the VFN Prague in Years 2004 to 2005

Background.
Results of the diagnostics and indications of surgical treatment of patients with lung carcinoma (BCA) at the First clinic in years 2004 to 2005 were evaluated in a retrospective study. 

Methods and Results.
The cohort of 209 patients with the male to female ratio of 2 to 1 included 63 % of current smokers, 22 % of former smokers and 15 % of non-smokers. BCA was diagnosed in significantly earlier age in smokers in comparison to former smokers or non-smokers. Men had smoked in average 107 000 of cigarettes more than women. In the family history we found one or more malignancies in 49 % of patients. In the personal history COPD was found in 42 % of patients. Patients with COPD had more frequently epidermoid type of cancer. In patients diagnosed at earlier stages of BCA (I to IIIA) COPD was present more frequently as an intercurrent disease in comparison with patients in higher stages. 34 % of patients had a history of alcohol abuse, the median age of alcoholic patients was 65 years, the median age of other patients was 70 years. In histologically verified tumours, the highest occurrence had the epidermoid type (29% of patients) and adenocarcinoma (27 %). 39 patients (18.6 % from the cohort) were surgically treated; from 128 patients with NSCLC 33 were surgically treated (25 % of NSCLC cohort). Among the causes of surgical treatment impossibility, the most frequent ones were COPD in the third to four stage, age over 80 years, polymorbidity and ill-being. 

Conclusions.
Results of our study indicate that BCA is frequently diagnosed in already developed stage, numbers of surgically treated patients represent less than 20% of the total patients’ number. 

Key words:
lung carcinoma, smoking, alcohol abuse, COPD, diagnostics, therapy.


Autoři: M. Marel;  P. Stránská;  O. Měřička;  Z. Skácel;  F. Krejbich;  J. Homolka;  M. Zemanová 1
Působiště autorů: I. klinika TRN 1. LF UK a VFN, Praha ;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 849-854
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V retrospektivní studii autoři zhodnotili výsledky diagnostiky a indikace léčby nemocných s plicní karcinomem (BCA) na I. klinice TRN v letech 2004 a 2005. 

Metody a výsledky. V souboru 209 nemocných byl poměr mužů k ženám 2:
1. Současných kuřáků bylo 63 %, exkuřáků 22 % a nekuřáků 15 %. BCA byl diagnostikován u kuřáků a kuřaček ve významně mladším věku než u exkuřáků/ exkuřaček a nekuřáků/nekuřaček. Muži vykouřili v průměru o 107 000 cigaret více než ženy. V rodinné anamnéze jsme prokázali zátěž jednoho nebo více maligních nádorů u 49 % souboru. V osobní anamnéze jsme zjistili CHOPN u 42 % nemocných. Nemocní s CHOPN měli častěji epidermoidní typ nádoru. U nemocných diagnostikovaných ve včasnějších stadiích BCA ( I–IIIA) byla CHOPN významně častější přidruženou nemocí ve srovnání s nemocnými s vyššími stadii. Třicet čtyři procent nemocných mělo v anamnéze abúzus alkoholu, medián věku alkoholiků s BCA byl 65 let, medián ostatních nemocných byl 70 let. Z ověřených nádorů byl nejčastějším epidermoidní typ (29 % nemocných), následován adenokarcinomem (27 % nemocných). Operováno bylo 39 nemocných (18,6 % celého souboru), ze 128 pacientů s NSCLC bylo operováno 33 osob (25 % souboru NSCLC). U ostatních potenciálně operabilních nemocných byly nejčastějšími důvody inoperability: těžká CHOPN III.–IV. stupně, věk nad 80 let, polymorbidita a celkově špatný stav. 

Závěry.
Z výsledků studie lze soudit, že je BCA diagnostikován pozdě, počty operovaných se pohybují pod úrovní 20 % celého souboru. 

Klíčová slova:
plicní karcinom, kouření, abúzus alkoholu, CHOPN, diagnostika, terapie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se