Adiponektin a inzulínová senzitivita


Adiponectin and Insulin Sensitivity

Background.
Adiponectin is a fat tissue protein that plays a role in maintaining the homeostasis of glucose and lipids, along with counteracting a number of risk factors associated with atherosclerosis and obesity. In addition, adiponectin has an effect on insulin sensitivity. The aim of this work was to assess concentrations of adiponectin in predefined groups of individuals and to analyse the associations between adiponectin and other metabolic parameters. 

Methods and Results.
The studied population comprised four groups of individuals, A-D. A – healthy controls, B – patients with impaired lipid metabolism, C – the obese, and D – patients with metabolic syndrome. When comparing the levels of adiponectin in groups of patients with impaired lipid metabolism (B), the obese (C), and patients with metabolic syndrome (D) with healthy controls (A), no statistically significant difference was observed between groups B and C and healthy individuals. In contrast, statistically significant difference was found when concentrations of adiponectin in patients with metabolic syndrome (D) were compared to those in healthy controls. Individuals with metabolic syndrome had the lowest levels of adiponectin – 5.3 mg/l (men) and 5.6 mg/l (women). The correlation coefficient for the association between adiponectin and HDL was R=0.57, for adiponectin and triglycerides R=-0.46, for adiponectin and BMI R=-0.37, for adiponectin and glycemia R=-0.34, for adiponectin and insulinemia R=-0.39, and for adiponectin and the QUICKI index R=0.44. 

Conclusions.
One possible method of the complex evaluation of the metabolic syndrome development and its metabolic consequences is the assessment of adiponectin levels. Low levels of adiponectin indicate the development of insulin resistance. 

Key words:
adiponectin, metabolic syndrome, insulin resistance.


Autoři: D. Horáková;  D. Stejskal 1;  L. Čížek;  R. Ochmanová 1;  G. Janoutová;  V. Janout
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc ;  Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 861-864
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Adiponektin je protein tukové tkáně, který pomáhá zajišťovat homeostázu glukózy a lipidů a působí proti řadě rizikových faktorů spojených s aterosklerózou a obezitou. Adiponektin ovlivňuje inzulínovou senzitivitu. Cílem předložené práce je ověření koncentrací adiponektinu u vybraných skupin jedinců a posouzení korelací adiponektinu s ostatními metabolickými parametry. 

Metody a výsledky.
Soubor tvoří čtyři skupiny jedinců A-D. A – zdraví, B – s poruchou lipidů, C – s obezitou a D – s metabolickým syndromem. Porovnáním koncentrace adiponektinu skupin s poruchou lipidů (B), obézních (C) a s metabolickým syndromem (D) se skupinou zdravých jedinců (A) nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl u skupin B a C oproti zdravým. Naopak u skupiny s metabolickým syndromem (D) byl zjištěn statisticky významný rozdíl v koncentraci adiponektinu ve srovnání se zdravými. Jedinci s metabolickým syndromem mají nejnižší koncentraci adiponektinu muži 5,3 mg/l a ženy 5,6 mg/l. Nejvyšší korelační koeficient byl zjištěn mezi adiponektinem a koncentrací HDL cholesterolu (R=0,57), adiponektinem a triglyceridy (R=-0,46), adiponektinem a body mass indexem (R=-0,37), adiponektinem a glykémií (R=-0,34), adiponektinem a inzulinémií (R=-0,39) a konečně adiponektinem a indexem QUICKI (R=0,44). 

Závěry.
Jednou z možností jak komplexně posoudit rozvoj inzulínové rezistence a z ní plynoucích metabolických důsledků je stanovit koncentraci adiponektinu. Nízké koncentrace adiponektinu signalizují rozvoj inzulínové rezistence. 

Klíčová slova:
adiponektin, metabolický syndrom, inzulínová rezistence.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×