Srdeční arytmie Diagnostické a terapeutické rozhodování


Cardiac Arrhythmias. Diagnostic and Therapeutic Decision-taking

Last 40 years of growing knowledge of the mechanisms of cardiac arrhythmias has unambiguously demonstrated therapeutic superiority of non-pharmacological treatment over antiarrhythmic drugs, which are in these days rather used in acute phase or moderate forms of tachyarrhythmias. Diagnosis of bradyarrhythmias relies mainly on bradycardia symptoms, bradycardia detection on the surface ECG and their mutual time correlation. Electrophysiological study stands aloof in these cases. Permanent cardiac stimulation dominates unequivocally in the therapy of bradyarrhythmias. Electrophysiological study has taken a unique place in the tachycardia therapy, since it allows inducing reproducibly tachyarrhythmia and by means of its mapping to determine its course. Thus, a completely new, „intracardiac“ view on the arrhythmia mechanism has evolved and considerably weakened the diagnostic importance of the surface ECG. Radiofrequency catheter ablations represent a rapidly evolving causal therapeutic modality of tachyarrhythmias, especially in the absence of structural heart disease. Significantly decreased left ventricular ejection fraction combined with tachycardia symptoms should raise suspicion of life threatening ventricular arrhythmias, which are nowadays successfully treated by implantation of a cardioverter-defibrillator. 

Key words:
cardiac arrhythmias, diagnosis, therapy.


Autoři: J. Lukl
Působiště autorů: I. interní klinika FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 224-227
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Posledních 40 let prudkého rozvoje znalostí o srdečních arytmiích jednoznačně prokázalo terapeutickou převahu nefarmakologických metod nad antiarytmiky, která jsou dnes používána spíše v akutní fázi a u mírnějších forem tachyarytmií. Diagnostika bradykardií se opírá hlavně o bradykardické symptomy, detekci bradykardie na povrchovém ekg a jejich časovou korelaci. Elektrofyziologické vyšetření zde stojí v pozadí. V terapii bradyarytmií jednoznačně dominuje trvalá kardiostimulace. V diagnostice tachyarytmií zaujalo zcela nové postavení elektrofyziologické vyšetření, umožňující reprodukovatelně vyvolat tachyarytmii a pomocí mapování studovat její průběh. Vznikl tak zcela nový, „intrakardiální“ pohled na mechanizmus vzniku a udržování tachyarytmií, který do značné míry oslabil diagnostický význam povrchového ekg. Zcela novou éru kauzální léčby tachyarytmií představují radiofrekvenční ablace, které mají vysokou úspěšnost zejména u tachyarytmií bez závažného strukturálního onemocnění srdce. Významně snížená ejekční frakce ve spojitosti s tachykardickými symptomy v nás vždy musí vyvolat podezření na život ohrožující komorové tachyarytmie, které jsou dnes úspěšně léčitelné implantací ICD. 

Klíčová slova:
srdeční arytmie, diagnostika, terapie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×