Infračervená pupilometrie pomocí digitální fotografie


Infrared Pupilometry Measured by Digital Photography

Background.
Pupil size is mainly controlled by the action of parasympathetic and sympathetic nerves. Measurement of pupil size and reaction to light are important in both experimental and clinical settings. 

Methods and Results.
We have established infrared pupilometry using a commercially available digital camera and a calculation with standard computer software. Volunteers were habituated in a dark room for five minutes before pupil evaluation. Pupil measurement was repeated three times and the diameter was calculated according to the following formula: D(mm)=30/S(pix)*D(pix), where D(pix) and D(mm) represent the pupil size in pixels and millimetres, respectively, and S(pix) was the length in pixels of a 30 mm standard. Our method was validated by the measurement of the diameter of calibration circles printed on a white sheet of paper. Deviation from the actual size was less than 3 %. We also compared the results of pupil size obtained by our method, with the results of the pupilometer Pupillscan II measurement. The relative difference between the two methods was always less than 5 %. The applicability of the method was illustrated by measurement of the pharmacodynamic effect of the single dose of tramadol (100 mg p.o.) in seven volunteers, compared with control placebo-treated volunteers. 

Conclusions.
The proposed method is precise and sensitive enough to be used for pupil size determination. 

Key words:
pupil, miosis, pharmacokinetics, pharmacodynamics, tramadol.


Autoři: O. Slanař;  M. Urban 1;  F. Perlík
Působiště autorů: Oddělení klinické farmakologie 1. LF UK a VFN, Praha a Subkatedra klinické farmakologie IPVZ, Praha ;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 273-276
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Velikost zornic je dána zejména působením parasympatiku a sympatiku. Měření velikosti zornic a jejich reakce na osvit má význam pro klinickou i experimentální praxi. 

Metody a výsledky.
Zaměřili jsme se na zavedení infračervené pupilometrie prováděné pomocí digitální fotografie (Sony DSCF707) vyhodnocované běžným programovým vybavením (Adobe Photoshop 6,0 a MS Excel 2002). Měření probíhalo v zatemněné místnosti po pětiminutové adaptaci dobrovolníků na tmu. Průměr zornice jsme vypočítali z opakovaného měření podle vzorce D(mm)=30/S(pix)*D(pix), kde D(pix) a D(mm) představují průměry zornice v pixelech a milimetrech a S(pix) je délka standardu o skutečné velikosti 30 mm v pixelech. Při validaci metody jsme měřili průměry kružnic a zjistili jsme odchylku menší než ±3 % od skutečné hodnoty. Při srovnání měření průměru zornic pomocí digitální fotografie nebo přístrojem Pupillscan II byla relativní odchylka měření menší než 5 %. Použitelnost metody při hodnocení farmakodynamického účinku jsme ověřili u 7 dobrovolníků po perorální aplikaci 100 mg tramadolu. 

Závěry.
Popsaná metoda je dostatečně přesná a senzitivní pro použití v praxi. Další výhodou popsaného postupu je též jednoduchost měření. 

Klíčová slova:
zornice, mióza, farmakokinetika, farmakodynamika, tramadol.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×