Infekce dolních močových cest v urogynekologii


Lower Urinary Tract Infections in Urogynaecology

Urinary tract infections belong among the most common infectious diseases in adult women. Sporadic infection is usually not a diagnostic and therapeutic problem. Recurrent lower urinary tract infections significantly decrease the quality of life of the affected women. Colonisation of the vagina, vulva and the perineum by the uropathogens is the main risk factor of any urinary infection, but only concomitant action of some other factor (e.g. immunosuppression, urethral stenosis, urolithiasis, urethral diverticulum, diabetes and urinary incontinence) can induce the recurrent infection. Correct primary treatment and proper used preventive method is highly advantageous not only from the individual but also from the global point of view (high diagnostic and therapeutic expenses, increase of resistance and imminent success decrease of the modern treatment). Continuous low dose antimicrobial treatment is the most common prophylactic modality. Postcoital antimicrobial prophylaxis and immunomodulative therapy are the other used modalities. Local vaginal estrogen therapy is recommended in postmenopausal women. Estrogens improve the symptoms of the urogenital atrophy and decrease the vaginal pH, which is very important in prevention of the pathological bacterial colonisation of the vagina. Decision about the individual therapy and prophylaxis must be preceded by the evaluation of the risk factors with positives and negatives of the used drug. 

Key words:
recurrent urinary tract infections, complications, prophylaxis, antimicrobial therapy, immunomodulative therapy, estrogens.


Autoři: M. Nováčková;  R. Vlk;  L. Horčička
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 258-261
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Infekce dolních močových cest patří mezi nejčastější bakteriální záněty v populaci dospělých žen. Sporadická infekce obvykle nepředstavuje diagnostický a terapeutický problém. Recidivující infekce dolních močových cest se významně podílí na snížení kvality života postižených žen. Hlavní rizikový faktor vzniku uroinfekce představuje kolonizace pochvy a hráze uropatogeny, ale jen spolupůsobení dalších predisponujících momentů (např. imunosuprese, uretrální stenóza, urolitiáza, divertikl uretry, diabetes melitus nebo močová inkontinence) vede k rozvoji recidivující infekce. Správná primární léčba uroinfekce a adekvátně použitá forma prevence recidiv je velmi výhodná nejen z pohledu individuálního, ale i z pohledu globálního (vysoké náklady na diagnostiku a léčbu recidiv, vzestup rezistence a hrozící snížení úspěšnosti moderní léčby). Nejčastější profylaktickou modalitou je kontinuální léčba malou dávkou antimikrobiálního přípravku, dále se používá i postkoitální antibiotická léčba nebo imunomodulační terapie. Ženám v postmenopauze se rovněž doporučuje lokální vaginální estrogenní léčba zlepšující známky urogenitální atrofie a snižující poševní pH, které je důležité v prevenci patologické bakteriální kolonizace pochvy. Rozhodnutí o individuální volbě léčebně-preventivního postupu u recidivujících uroinfekcí musí vždy předcházet zhodnocení rizikových dat a pozitiv či negativ použitého přípravku. 

Klíčová slova:
recidivující infekce močového traktu, komplikace, profylaxe, antimikrobiální terapie, imunomodulační terapie, estrogeny.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×