Současné možnosti prevence diabetes mellitus 2. typu


Contemporary Prospects of Prevention of Type 2 Diabetes Mellitus

Prevalence of the Type 2 diabetes mellitus (DM2) has been rising in the whole word. It is assumed that before DM2 develops, patients undergo a stadium of impaired glucose tolerance (IGT) or they have impaired fasting glycaemia (IFG). The confirmed IFG or IGT represent strong predictors of DM2 manifestation and at the same time they are related with high cardiovascular risk, namely with IGT. Other significant risk factor (RF) of DM2 is the obesity and metabolic syndrome. Recent clinical studies have shown that some metabolic abnormalities, which precede development of DM2 can be positively influenced by the lifestyle changes, including improvement of the diet and increasing the physical activity. Such measures can prevent or at least to delay the development of type 2 diabetes mellitus and thus the development of cardiovascular diseases. Positive effect has also the administration of some drugs, already tested in clinical studies, namely glitasons, metromin, inhibitor of ACE, sartans and other. 

Key words:
type 2 diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, metabolic syndrome, obesity, lifestyle changes, diabetes prevention.


Autoři: M. Zeman 1;  A. Žák 1,2
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 147-151
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Prevalence diabetes mellitus 2. typu v současné době rychle vzrůstá v celém světě. Předpokládá se, že před vznikem diabetes mellitus 2. typu procházejí nemocní stadiem s porušenou tolerancí glukózy (IGT) nebo tzv. porušené lačné glykémie (IFG). Zjištěná IFG nebo IGT jsou silnými prediktory manifestace diabetes mellitus 2. typu a současně jsou spojeny se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, zejména IGT. Dalšími významnými rizikovými faktory diabetes mellitus 2. typu jsou obezita a metabolický syndrom. Klinické studie, které byly provedeny v posledních letech, ukázaly, že je možné některé metabolické abnormality, předcházející vznik diabetes mellitus 2. typu, příznivě ovlivnit účinnými změnami životního stylu ve smyslu úpravy diety či zvýšením fyzické aktivity a že tyto prostředky mohou vést k zabránění vzniku nebo alespoň oddálení manifestace diabetes mellitus 2. typu, a tím i kardiovaskulárních onemocnění. Příznivý vliv má zřejmě také podávání některých farmak, která již byla nebo v současné době jsou zkoušena v klinických studiích, zejména glitazony, metformin, ale i inhibitory ACE, sartany a další. 

Klíčová slova:
diabetes mellitus 2. typu, porušená glukózová tolerance, metabolický syndrom, obezita, úprava životního stylu, prevence diabetu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se