Fetální EKG v predikci intrapartální hypoxie plodu


Foetal ECG in the Prediction of Intrapartum Hypoxia

Intrapartum foetal hypoxia represents one of the most frequent causes of the hypoxia-ischemia CNS injury in newborns and it can result in the development of a permanent handicap. It often results from the underestimation of the development of the delivery by the obstetrician who conducts delivery and who is responsible for it. That is why the contemporary obstetrics is using new instruments, enabling to evaluate objectively the development of the intrapartum foetal hypoxia. The praxis consequently introduced cardiotocography (CTG), foetal pulse oximetry (FpO2) and recently new methods for evaluation of ST interval in foetal ECG- STAN. The last method has the highest specificity for prediction of the foetal hypoxia and it properly signalises the development of the metabolic foetal acidosis, which threatens the foetus during delivery and which can impair the vital organs. Foetal myocardium sensitively responds to the release of stress hormones, to the development of anaerobic metabolism and to the increase of potassium levels. The development of hypoxia manifests in ECG as a subsequent rise of T wave, elevation of T/QRS segment and as a significantly biphasic ST interval. The last sign indicates serious state of the foetus in utero accompanied with metabolic acidosis. 

Key words:
Foetal hypoxia, ST analysis, foetal monitoring.


Autoři: Z. Hájek
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 168-171
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Intrapartální hypoxie plodu je jednou z nejčastějších příčin hypoxicko-ischemických postižení CNS novorozence a vzniku trvalého handicapu. Výskyt mnohdy souvisí s podceněním průběhu porodu porodníkem, který porod vede a za jeho průběh zodpovídá. Proto vstupuje do současného porodnictví stále novější přístrojová technika, která umožňuje objektivně posoudit rozvoj intrapartální hypoxie plodu. Postupně byly zavedeny do praxe kardiotokografie (CTG), fetální pulzní oximetrie (FpO2) a v poslední době zcela nová metoda hodnotící ST úsek fetálního EKG–STAN. Ukazuje se, že tato metoda v predikci hypoxie plodu vykazuje nejvyšší specificitu a dobře signalizuje rozvoj metabolické acidózy plodu, stav, který ohrožuje plod v době porodu a může vést k postižení životně důležitých orgánů. Myokard plodu citlivě reaguje na vyplavení stresových hormonů, rozvoj anaerobního metabolizmu a změny v hladině draslíku. Tyto změny se projeví na fetálním EKG postupně podle rozvoje hypoxie zvýšením vlny T, zvýšením T/QRS úseku až po závažnou bifázicitu úseku ST. Ta již odráží velmi závažný stav plodu in utero spojený s rozvinutou metabolickou acidózou. 

Klíčová slova:
hypoxie plodu, ST-analýza, monitorování za porodu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×