Endoskopické výkony u dětí do 3 let na klinice dětské chirurgie


Endoscopic Investigations in Children under 3 Years of Age at the Clinic of Paediatric Surgery

Background.
Retrospective study of gastroscopic investigations in children under 3 years of age. 

Methods and Results.
Since 1.1.2002 till 31.10.2004 we performed 119 endoscopic investigations in children of this age. 21 patients were excluded because of missed documentation. The average weight of our children was 11.8 kg. (min. 2.8, max 20 kg). In 55 cases suspicion for the oesophageal or gastric corrosion was the reason of investigations, in 24 cases swallowed alien bodies, in 10 patients we performed dilatation of oesophageal stenosis in repeated sessions in 1–6 moths periods. In 4 children we introduced percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG), in 3 children ERCP was performed because of cystic dilatation of the bile duct. In 1 child the supposed hematemesis was the reason of gastroscopy (negative) and in one patient oesophageal varicula were assumed (negative). 

Conclusions. Oesophageal or gastric corrosions were assured in 12 cases (Grade 1.–2.:
20,2 %). 5 alien bodies couldn’t be removed because of peristalsis, 1 object because of its dimensions (25 % failures). Our dilations were performed in oesophageal stenosis with bougies or balloon dilator. 9 children were first operated for oesophageal atresia (Vogt IIIb), 1 child was after an operation for oesophageal corrosion with perforation. 

Key words:
gastroduodenoscopy, alien body swallowing, dilation of oesophageal anastomoses, percutaneous endoscopic gastrostomy, ERCP.


Autoři: K. Krafka;  J. Tůma;  O. Teyschl;  M. Horák;  V. Bartl;  J. Skotáková 1
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN, Brno ;  Klinika dětské radiologie FN, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 177-179
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Retrospektivní zhodnocení gastrofibroskopických výkonů u dětí do 3 let věku. 

Metody a výsledky.
Od ledna roku 2002 do konce října 2004 bylo provedeno na naší klinice endoskopické vyšetření u 119 dětí této věkové kategorie. Průměrná hmotnost pacientů v souboru byla 11,8 kg (min. 2,8, max. 20 kg). Ve 21 případech nebyla dokumentace nalezena, neboť se jednalo o pacienty z jiných klinik naší nemocnice a tito byli ze sledování vyřazeni. Nejčastější diagnózou bylo suspektní poleptání jícnu toxickými látkami (55x), spolknutí drobného předmětu (24x), dilatace jícnu u 10 pacientů opakovaně v 1–6 měsíčních intervalech, 4 x zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG), 3 x ERCP pro cystu choledochu, l x vyšetření pro suspektní hematemezu (negativní nález) a lx vyšetření pro suspektní jícnové varixy (negativní nález). 

Závěry.
Poleptání jícnu a žaludku se prokázalo ve 12 případech (22 %). V případě cizího tělesa nebylo toto 5x nalezeno pro postoupení do dalších částí trávícího traktu (20 %), l x se předmět nepodařilo pro velikost extrahovat (5 % neúspěšných). Sledované dilatace byly prováděny u dětí opakovaně bužiemi a balónkovým dilatátorem. Jednalo o pacienty po operaci pro atrézii jícnu (9 případů,vše Vogt IIIb) a 1x o stav po poleptání s perforací jícnu operačně řešené. 

Klíčová slova:
gastroduodenoskopie, požití cizích těles, poleptání jícnu, dilatace jícnových anastomóz, perkutánní endoskopická gastrostomie, ERCP.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se