Současné možnosti miniinvazivní chirurgické léčby ženské stresové močové inkontinence


Contemporary Potential of the Mini-invasive Surgical Treatment of the Female Stress Urinary Incontinence

In 1994 DeLancey published the hammock hypothesis. According to this theory the increase of the urethral closure pressure depends on the urethral compression by the suburethral supportive tissue and the intraabdominal position of the proximal urethra and the bladder neck are not the main factors ensuring the continence. In connection with this new theory Ulmsten published (in 1996) results of the stress incontinence treatment with the tension-free polypropylene vaginal tape (TVT). This operation represents a revolution in the antiincontinent surgery. The success rate of this procedure is about 90 % and it is the same in obese and in non obese women. Concomitant TVT and transvaginal procedures for prolapse do not decrease the effectiveness and do not increase the perioperative and postoperative morbidity. The procedure is connected with some peroperative (bladder perforation, retropubic haematoma), early postoperative (urinary retention) and late postoperative complications (urge incontinence, vaginal protrusion of the tape). In 2003 newly developed tape procedure – TOT (transobturator tape) was an evolutionary step in the improvement of tape procedures. The evaluation of the efficacy and complications rate of this modification is premature up to this time but hitherto positive results predetermine this surgical modality to successful expand. 

Key words:
TVT, TOT, antiincontinent surgery, Burch colposuspension, efficacy, complications.


Autoři: R. Chmel;  L. Horčička;  R. Vlk;  M. Nováčková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 155-157
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

V roce 1994 prezentoval DeLancey hypotézu „visutého lůžka“ (hammock hypothesis). Podle této teorie nastává u kontinentní pacientky vzestup uretrálního uzavíracího tlaku při stresovém manévru následkem komprese uretry podpůrnou tkáňovou vrstvou, přičemž nitrobřišní pozice hrdla močového měchýře a proximální částí močové trubice není rozhodujícím faktorem zajištění kontinence. V důsledku tohoto objevu byla v roce 1996 zaznamenána revoluční změna v antiinkontinentní chirurgii, kdy Ulmsten prezentoval výsledky léčby stresové inkontinence pomocí polypropylenové pásky uložené volně pod distální uretrou (TVT). Úspěšnost této metody se pohybuje okolo 90 %. Operace je stejně účinná v léčbě stresové inkontinence obézních i neobézních žen. Kombinace TVT s vaginálními operacemi pro pokles nesnižuje efektivitu a nezvyšuje peroperační a pooperační morbiditu. S TVT operací souvisí některé peroperační (perforace močového měchýře nebo retropubický hematom), časné pooperační (retence moči) nebo pozdní pooperační komplikace (urgentní inkontinence, vaginální protruze pásky). Nová transobturatorně aplikovaná pásková operace (TOT) byla prezentována v roce 2003 a znamenala významný evoluční krok v zdokonalení páskových operací. Hodnocení efektivity i komplikací této nové modifikace je zatím předčasné, ale první dosavadní velmi pozitivní výsledky předurčují tuto operaci k úspěšnému rozšíření. 

Klíčová slova:
TVT, TOT, antiinkontinentní chirurgie, kolposuspenze podle Burche, efektivita, komplikace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se