Akutní jaterní selhání vzniklé v souvislosti sesyndromem ponámahového přehřátí


Acute Liver Failure Related to the Syndrome of Exertional Heatstroke

Heatstroke syndrome is a well-described state, which usually occurs in areas with warm climates. Two forms arecommonly distinguished: the exertional and the classic heatstroke. Increased serum levels of liver enzymes are oftendetected in this condition. However, acute hepatic failure following exertional heatstroke is rare. We report a caseof a 30 years old man with exertional heatstroke, acute hepatic failure, serious coagulation impairment anda rhabdomyolysis following ten kilometres run. Acute hepatic failure completely developed the forth day ofhospitalisation. On the fifth day, the patient fulfilled London criteria for liver transplantation and was referred to thetransplantation center for the optimal management assessment. After the conservative management of acute phase,spontaneous recovery of liver functions occurred and the patient finally was not transplanted. 23 days after admissionto the hospital, the patient was discharged with residual cholestasis and was followed up on outpatient basis. Serumlevels of liver enzyme returned to the normal 3 months after the liver injury. In several cases, the liver failure followingheatstroke is reversible and conservativemanagement can be successful. Additionally, in 3 reported cases, emergencyliver transplantation for acute hepatic failure due to heatstroke with renal failure and coma showed very poor outcome.Our case demonstrates that conservative management even in patients fulfilling accepted criteria for emergency livertransplantation can be effective and should be considered in similar condition.

Key words:
acute liver failure, heatstroke, disseminated intravascular coagulopathy, rhabdomyolysis, livertransplantation.


Autoři: H. Lubanda;  F. Novák;  P. Trunečka 1;  P. Urbánek;  R. Onderková 1;  A. Žák
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 336-338
Kategorie: Články

Souhrn

Syndrom z přehřátí je dobře znám a většinou nastává v teplých klimatických podmínkách. Rozlišují se dva typyonemocnění – klasické a ponámahové přehřátí. Zvýšené jaterní testy jsou častým nálezem u těchto nemocných,zatímco akutní jaterní selhání je vzácnou komplikací syndromu ponámahového přehřátí. Naše sdělení pojednáváo 30letém muži s akutním jaternímselháním, diseminovanou intravaskulární koagulopatií a rhabdomyolýzou vzniklév rámci syndromu ponámahového přehřátí po absolvování desetikilometrového běhu. Akutní jaterní selhání plněrozvinul čtvrtý den hospitalizace. Pátý den splnil londýnská kritéria pro akutní transplantaci jater a byl přeložen dotransplantačního centra ke zvážení dalšího postupu. Na konzervativní terapii došlo postupně ke zlepšení jaterníchfunkcí a pacient transplantován nebyl. Ve stabilizovaném stavu byl propuštěn 23. den od začátku hospitalizace doambulantní péče s reziduální cholestatickou jaterní lézí. Jaterní testy se normalizovaly po 3 měsících od začátkuonemocnění. Jaterní selhání při syndromu z přehřátí se zdá být ve většině případů reverzibilní a konzervativní léčbabývá úspěšná. Dosud publikované tři případy transplantace jater pro akutní jaterní selhání při přehřátí provázenéselháním ledvin a kómatem měly velmi špatnou prognózu. Průběh onemocnění našeho pacienta také potvrzuje, žekonzervativní terapie u pacientů, kteří splnili kritéria pro akutní transplantaci jater, může být efektivní a měla by býtv těchto případech zvažována.

Klíčová slova:
akutní jaterní selhání, syndrom z přehřátí, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, rhabdomyolýza,transplantace jater.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se