Klonování savců – biologické aspekty


Cloning of Mammals – Biological Aspects

Cloning by somatic cell nucleus transfer into enucleated oocytes represents a very straightforward approach. Thenucleus is simply transferred into the oocyte from which its nuclear genetic material (chromosomes) has been earlierremoved.By using this approach clones of sheep, cattle, horse, rabbit, goat, rat,mule, pig, cat and interspecies-specificclone mouflon x sheep were obtained. The success of cloning is, however, disappointingly low and only 1–3 % ofreconstructed embryos develop to term. Some cloned animals are abnormal and die prematurely. This clearly speaksagainst the use of cloning in humans. On the other hand, so called therapeutic cloning, when the nucleus is transferredinto an oocyte and the developing embryo is then used for the production of embryonic stem cells is generally wellaccepted. This promising techniqe may be probably used in some as yet untreatable diseases and in certain seriousinjuries.

Key words:
cloning, nucleus, oocyte, embryonic stem cells.


Autoři: J. Fulka, Jr. 2;  M. Mrázek 2
Působiště autorů: Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad – laboratoře VÚŽV 2. LF UK a FNM, Praha 2ISCARE IVF, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 295-298
Kategorie: Články

Souhrn

Klonování, přenosemjader somatických buněk do enukleovaných oocytů, je ve své podstatě velmi přímočará metoda.Jádro somatické buňky se přenese do oocytu, ze kterého byla předtím odstraněna vlastní jaderná genetická informace(chromozómy). Tímto způsobem se podařilo získat klony ovcí, skotu, koně, myši, králíka, kozy, krysy, muly, prasete,kočky a mezidruhový klon přenosem jádra buňky muflona do enukleovaného oocytu ovce. Úspěšnost klonování jevšak velmi nízká a přibližně jen 1–3 % pokusů skončí úspěchem, to je narozením mláděte. Řada narozených zvířatvykazuje navíc i značné abnormality a předčasně umírá. It o zjevně mluví proti použití tohoto postupu u lidí. Přenosyjader však mohou mít značný význam v případě, že budou sloužit „jen“ pro vytvoření embrya, z něhož budou poslézeustaveny linie „embryonálních kmenových buněk“, které budou použity k léčení dosud nevyléčitelných chorob činásledků úrazů.

Klíčová slova:
klonování, jádro, oocyt, embryonální kmenové buňky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se