Genová terapie u kardiovaskulárních chorob


Gene Therapy for Cardiovascular Diseases

Neoangiogenesis, congestive heart failure and prevention of reoclusion after PCI represent the main targets of genetherapy (GT) in cardiology. Therapeutic angiogenesis can be used in advanced myocardial ischemia and in anginapectoris not suitable for the revascularization by cardiosurgery or by catheterization techniques. Heart failure isanother indication of GTin cardiology.Modulation of calciumhomeostasis, beta-adrenergic receptors and resistanceof myocytes against apoptosis belongs to main forms of GTin this indication. Prevention of restenosis after PCI(with orwithout stent implantation) represents the third possible indication ofGT.Conversion of ventricularmyocytesinto pacemaker cells using the gene coding potassium channel was described. Some benefit of GTc an be expectedin systemic and pulmonary hypertension. An optimal vector should be defined, as well as the optimal access (probablytransmyocardial supplemented with intravenous application) and doses. GTs eems to be safe and well tolerated bypatients. Randomized, placebo control studies should be initiated for the final clinical assessment of this method.

Key words:
gene therapy, angiogenesis, restenosis, heart failure, apoptosis.


Autoři: P. Gregor
Působiště autorů: III. interní-kardiologická klinika – Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 519-522
Kategorie: Články

Souhrn

V kardiologii se genová terapie (GT) zaměřuje na novotvorbu cév, srdeční selhání a prevenci reokluze po perkutánníkoronárních intervencích. Tzv. terapeutická angiogeneze se může se uplatnit především u těžkých ischemickýchpostižení myokardu s refrakterní anginou pectoris a s nemožností provést úplnou revaskularizaci chirurgickou nebokatetrizační cestou. Další potenciální terapeutickou indikaci GTv kardiologii představuje srdeční selhání. Vtomtosměru existují tři hlavní směry GT, které se snaží docílit zvýšení kontraktility, a to cestou modulace homeostázykalcia, ovlivnění beta-adrenergních receptorů a konečně zvýšenímrezistence kardiomyocytů k apoptóze. Potenciálnívyužití GTpř edstavuje prevence restenózy po PTCA s užitím stentu nebo bez něj. Z dalších možných nadějí GTu kardiovaskulárních chorob přichází v úvahu konverze myocytů komorového myokardu do pacemakerových buněkpomocí genu kódujícího kaliový kanál, naděje přináší GTsy stémové i plicní hypertenze. Do budoucna bude nutnodefinovat optimální vektor, nejvhodnější přístup (pravděpodobně transmyokardiální doplněný i.v. aplikací) i dávky.Z dosud provedených studií se zdá, že GTje v kardiologii dobře tolerována, je bezpečná a že umožňuje zahájit érurandomizovaných, placebem kontrolovaných studií.

Klíčová slova:
genová terapie, angiogeneze, restenóza, srdeční selhání, apoptóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se