Genová léčba jaterních nádorů: výsledky prvníchklinických studií


Gene Therapy for Liver Tumours: First Clinical Trials

Only a small percentage of primary and secondary liver tumours is suitable for surgical resection. Gene therapyrepresents a novel strategy that seems to be effective both, in vitro and in vivo. The use of tumour suppressor genep53 therapy, suicide gene therapy, immune gene therapy and therapy with replication-competent oncolytic adenovirusesin liver tumours already entered the first clinical trials. In patients with hepatocellular carcinoma, the firstclinical trials in phase I and II showed good tolerance and low toxicity to gene therapy. However, the clinical benefitfor the patients treated either with wild type p53 or E1B deleted adenoviruses were marginal.

Key words:
gene therapy, liver tumours, clinical trial.


Autoři: R. Havlík;  V. Král;  N. Habib 1
Působiště autorů: I. chirurgická klinika LF a FN, Olomouc 1Division of Surgery, Imperial College School of Medicine, Hammersmith Hospital, London
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 528-529
Kategorie: Články

Souhrn

Jaterní nádory představují závažný společenský problém a pouze malé procento je vhodné k chirurgické léčbě, kteráje jedinou potenciálně kurabilní. Genová léčba představuje novou strategii, která prokázala dobré preklinickévýsledky v in vitro a in vivo studiích. Použití nádory potlačujícího genu p53, suicidiálních genů, imunogenová léčbaa použití replikačně-kompetentních onkolytických adenovirů vstoupilo u jaterních malignit do fáze prvních klinickýchzkoušek a právě tyto metody jsou v článku rozebírány. U pacientů s nádory jater prokázaly první klinické studieI. a II. fáze dobrou toleranci a nízkou toxicitu genových preparátů, nicméně klinický efekt byl u pacientů po aplikacip53 nebo E1B-deficitního adenoviru nevýznamný.

Klíčová slova:
genová léčba, jaterní nádory, klinické studie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se