Genová terapie reakce štěpu proti hostiteli


Gene Therapy for Graft-versus-Host-Disease

Graft-versus-host-disease (GVHD) is a frequent and dangerous complication of allogenic transplantations of bonemarrow. Gene therapy offers a way to deal with the problem. It is based on the introduction of suicide genes (SG)into the donor´s Tl ymphocytes, which are responsible for the development of GVHD. If it develops, the presenceof SG in the effector cells gives an opportunity to get rid of them, because their products are capable of changingotherwise innocuous substances into highly cytotoxic metabolites. For the transduction of SG retrovirus-based vectorsare used. The authors tried to employ for this purpose recombinant adeno-associated viruses (rAAV). The attemptwas unsuccessful. When using rAAV as vectors, the efficacy of transduction was very low. Further experimentsindicated that this failure was dueto the absence ofreceptor for AAV in Tlymphocytes. It seems clear that until thesurface of rAAV is modified to facilitate their penetration into Tc ells, they cannot replace retroviruses for transferof SG into this cell type.

Key words:
gene therapy, GVHD, AAV.


Autoři: O. Janoušková;  I. Fales;  P. Kobylka;  V. Vonka
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 530-533
Kategorie: Články

Souhrn

Reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) je častou a obávanou komplikací allogenních transplantací kostní dřeně. Genováterapie nabízí možnost, jak se s ní vyrovnat. Jde o zavedení tzv. sebevražedných genů (SG) do dárcovských lymfocytůT, které jsou zodpovědné za vznik GVHD. Propukne-li GVHD, je možné dárcovské buňky T eliminovat s dodánímsubstance, kterou produkt SG přemění ve vysoce cytotoxický metabolit. Běžně používaným vektorem pro přenosSG jsou geneticky upravené retroviry. Autoři se pokusili nahradit je rekombinantními adeno-asociovanými viry(AAV). Pokus byl neúspěšný. Účinnost transdukce byla velmi nízká. Jak ukázaly další pokusy, příčinou je chyběníreceptoru pro AAV na lymfocytech T. Pokud se nepodaří dalšími modifikacemi upravit povrch AAV tak, aby snadnovstupovaly do tohoto typu buněk, nebude možné jimi nahradit současně používané retrovirové vektory.

Klíčová slova:
genová terapie, GVHD, AAV.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se