Genová terapie bolesti


Gene Therapy for Pain

Possible practical applications of gene therapy for pain are at the beginning. Very intensive research on animal modelshas been effectuated and some partial results of clinical applications in men already exist. The article describesdifferent possibilities of these applications, namely the application of viral vectors and antisense nucleotides as wellas the first experimental results of possible gene therapy. BDNF (brain derived nervous factor), herpes simplex virus,cytokine-interleukin 10, viral mediated transfer of the decarboxylase of the glumatic acid and down – regulatedgenes are recently used. Exprimation of β endorphin is also possible. In the article describes also possible molecularand gene therapy of pain and the molecular neurosurgical approach to the treatment of pain, which is called themolecular neurosurgery. From all these results it is possible to conclude, that gene therapy will be definitely usedfor the treatment of pain and that only the intensive research in this field may bring some important results.

Key words:
pain, gene therapy, BDNF, viruses, cytokins, molecular neurosurgery.


Autoři: R. Rokyta
Působiště autorů: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 538-540
Kategorie: Články

Souhrn

Genová terapie bolesti je na samémpočátku svémožné aplikace; zatímjsou studována jejímožná uplatnění. Provádějíse rozsáhlé výzkumy na zvířatech a jsou některé parciální výsledky klinických studií na lidech. V článku jsourozebrány různé možnosti těchto aplikací, předevšímaplikace virových vektorů a antisenze nukleotidů a jsou popsányprvní experimentální výsledky možné genové terapie bolesti. Užívá se především BDNF (brain derived nervousfactor), virus herpes simplex, cytokin interleukin 10, virově zprostředkovaný transfer dekarboxylázy kyselinyglutamové a down-regulující geny. Je možná i exprimace β-endorfinu. V článku je popsána možná molekulárnía genová terapie bolesti a také molekulárně neurochirurgický přístup k léčení bolesti. Ten se nazývá molekulárníneurochirurgie. Z těchto výsledků lze konstatovat, že genová terapie bolesti bude jistě v budoucnu používána a žeintenzivní výzkum, který v této oblasti probíhá, přinese významné výsledky.

Klíčová slova:
bolest, genová terapie, BDNF, viry, cytokiny, molekulární neurochirurgie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se