Vliv hladovění na tloušťku žaludečního hlenu:Experimentální studie u laboratorních potkanů


Effect of Fasting on the Thickness of Gastric Mucus:Experimental Study Using Laboratory Rats

Background.
It has been proven that damage to the gastricmucosa is the result of the combined effects of acidopepticagents including infection with Helicobacter pylori and insufficient protective mechanisms of the mucosa. Thicknessof gastric mucus is very important protective factor. We can hypothetically expect that fasting may cause changesin the thickness of gastric mucus layer, which may in certain circumstances contribute to the conditions for mucosalinjury. We have therefore conducted an experimental study on laboratory rats, aiming to assess the changes in thethickness of gastric mucus after 8 and 24-hour periods of fasting.Methods and Results. We measured gastric mucus thickness with the aid of microelectrodes in 279 laboratory rats(group I) after 8 hours of fasting (2 measurements each, total of 558 measurements), followed by the samemeasurement in 70 laboratory rats (group II) after a 24-hour fasting. Group I had a gastric mucus thickness of 595±10(mean ± SD, µm); in group II the thickness was 502±10 (mean ± SD, µm). After statistical analysis of the homogeneityof the two populations (Fisher’s analysis), it has been proven that both groups belong to the same basic populationsample. The statistical evaluation of the thickness of gastric mucus in both groups showed thinning of the mucuslayer to 1 % of the significant statistical difference. The difference between both groups is statistically significant.Conclusions. The thickness of gastric mucus is reduced after 24 hours’ fasting in laboratory rats. This change isstatistically significant (P

Key words:
protective mechanisms of gastric mucosa, thickness of gastric mucus, fasting.


Autoři: T. Švestka;  T. Krechler;  A. Žák;  T. L. Fabry 1;  Z. G. Zhang 1
Působiště autorů: Gastroenterologické centrum IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha MT. Sinai Medical Center, Gastroenterology Division, New York, USA
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 751-754
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Poškození žaludeční sliznice je výsledkem vzájemného působení agresivního acidopeptického činitelevčetně infekce Helicobacter pylori a nedostatečné funkce ochranných mechanizmů žaludeční sliznice. Tloušťkahlenu žaludeční sliznice představuje jeden z nejdůležitějších ochranných mechanizmů. Lze předpokládat, že hladověnímůže způsobit změny tloušťky žaludečního hlenu, a tak za určitých podmínek vytvořit jeden z předpokladů propoškození žaludeční sliznice. Proto byl experimentální pokus zaměřen na změnu tloušťky žaludečního hlenu po 8a po 24 hodinovém lačnění u laboratorních potkanů.Metody a výsledky. Pomocí mikroelektrody byla změřena tloušťka žaludečního hlenu u 279 laboratorních potkanů(skupina I.) po 8 hodinovém lačnění (měřeno 2x, celkem 558 měření) a poté u 70 laboratorních potkanů (skupinaII.), kteří lačněli 24 hodin (měřeno 2x, celkem140 měření). Skupina potkanů I.měla naměřenou tloušťku žaludečníhohlenu 595±10 (průměr ± SD, µm); u skupiny potkanů II. byla naměřena tloušťka hlenu 502±10. Při statistickémtestování bylo prokázáno, že rozdíl průměrů tloušťky hlenu žaludeční sliznice u obou souborů je statistickysignifikantní (P

Klíčová slova:
ochranné mechanizmy žaludeční sliznice, tloušťka žaludečního hlenu, hladovění.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se