Autologní transplantace krvetvorných buněkv České republice


Autologous Hematopoietic Cell Transplants in Czech Republic

Transplantations of the autologous hematopoietic cell have been performed in the Czech Republic since 1993. Theirtotal number has increased during the past ten years from 43 to more than three hundred procedures annually.Presented article describes, how the indications for autologous transplants have gradually changed according to theaccumulating scientific evidence and it also gives examples of Czech researchers contributing to the advances in thisfield. Currently, autologous transplants belong to the standard treatment of a number of hemato-oncological diseasesand further studies, both national and international, are being performed in Czech Republic. Their aim is to improvethis role of the treatment modality in the global care for patients with these diagnoses.

Key words:
autologous transplantation, peripheral hematopoietic cells, lymphoma, myeloma, leukemia, autoimmunediseases, solid tumors.


Autoři: R. Pytlík;  M. Trnková;  M. Trněný
Působiště autorů: 1. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 733-735
Kategorie: Články

Souhrn

Autologní transplantace krvetvorných buněk se začaly ve světě významněji používat od 80. let minulého stoletía v České republice po roce 1990. Jejich počet vyšplhal v průběhu deseti let ze 43 v roce 1993 na více než 300výkonů ročně. Článek popisuje, jak se v průběhu let měnily indikace k autologním transplantacím na základě vývojepoznatků v uvedené oblasti a uvádí příklady příspěvků českých výzkumníků k této problematice. V současné doběpatří autologní transplantace ke standardní léčbě řady hematoonkologických onemocnění, přičemž zároveň v Českérepublice probíhají národní i mezinárodní studie, které mají dále upřesnit a zefektivnit úlohu této léčebné modalityv celkové péči o pacienty s těmito diagnózami.

Klíčová slova:
autologní transplantace, periferní krvetvorné buňky, lymfom,myelom, leukémie, autoimunní choroby,solidní nádory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se