Hodnocení situace tuberkulózyv České republice v roce 2002


Evaluation of Problems with Tuberculosis in the Czech Republic in 2002

Background.
The number of all notified TB cases decreased in the year 2002. 1200 (11.8/100 000) cases of newTB diseases and relapses were reported in the year 2002. 972 (9.6/100 000) were pulmonary TB and from them 658(6.4/100 000) were confirmed pulmonary cases.Methods and Results. The decreasing trend in TB incidence, reported since 1999, has continued. The treatment ofconfirmed pulmonary cases notified in 2001 and evaluated in 2002 was effective. Treatment success was in 71 % ofcases, but failures and interrupted were only 3.3 %. Results of treatment were affected by many patients who diedfor other reason then TB, because they were from the oldest group of population. We have no influence on thesedeaths. The resistance for AT drugs was less then 7 % and MDR cases were less the 2 %.Conclusions. The low level of resistance and the effectiveness of treatment allow presuming a further decrease ofTB cases. Next target of TB control should be active case finding in high-risk groups and monitoring latent infection.

Key words:
tuberculosis, incidence of tuberculosis, TB case, TB treatment, resistance.


Autoři: F. Krejbich;  L. Trnka;  V. Mazánková 1
Působiště autorů: Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou – Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Praha Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 746-750
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V roce 2002 poklesl jak počet všech notifikovaných případů TB, tak i TB plic včetně definitivních.Nejvyšší pokles byl dosažen u definitivních mikroskopicky pozitivních TB plic (o 14 %).Metody a výsledky. Celkový počet případů TB plic byl pod 12 onemocnění na 100 000 obyvatel a počet definitivníchTB plic pod 7 onemocnění na 100 000 obyvatel. Byl tak potvrzen pokles počtu notifikovaných případů TB trvajícíod roku 1999. Účinná antituberkulotická léčba přispěla k likvidaci známých zdrojů TB infekce. Podíl zemřelýchz vyšších věkových skupin, kteří zemřeli na jiná onemocnění než TB, brání dosažení ještě lepších výsledků.Rezistence na antituberkulotika nedosáhla ani 7%aMDR TB 2%, to svědčí o dobře prováděné léčbě TB nemocných.To vytváří předpoklady k dalšímu snižování počtu případů TB, pokud nebude tento proces narušen jevy, kterénedokážeme ovlivnit. Další opatření kontroly TB bude třeba cílit na aktivní vyhledávání případů TB v rizikovýchskupinách.Závěry. Snížení počtu zdrojů TB tak vytvořily předpoklady ke sledování šíření TB infekce, a následné léčbě latentníinfekce (chemoprofylaxe), což bude znamenat další kvalitativně nový posun. Česká republika je tak právem řazenado první skupiny evropských zemí s příznivou situací TB a její účinnou kontrolou.

Klíčová slova:
tuberkulóza, situace TB, případ TB, léčba TB, rezistence na antituberkulotika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se