ZMĚNY HLADIN PROTEINŮ AKUTNÍ FÁZE U PACIENTŮS CENTRÁLNÍM HYPERKORTIZOLIZMEM


Changes of Acute Phase Protein Levels in Patients with Central Hypercortisolism

Background.
Acute phase protein reaction depends on complex interaction of proinflammatory cytokines andhormones, especially glucocorticoids. Glucocorticoids are essential factors for hepatocellular microenvironment andproteosynthesis during both rest and inflammatory period. Cushing’s disease represents a model of glucocorticoidhyperstimulation of acute phase protein synthesis without interleukin-6 and other cytokine influence.Methods and Results. 20 patients (age of 38±11, 11 males, 9 females) with a diagnosis of central hypercorticolismwere examined. Plasma levels of 11 acute phase proteins were estimated. These results were compared with plasmaACTH, interleukin-6, and U-cortisol concentrations and correlated to the control group (healthy volunteers, age30±5, 13 males, 7 females). Plasma levels of albumin and prealbumin in patients with Cusing’s disease weresignificantly lower. We proved significant elevation of alpha 1 -acid glycoprotein, haemopexin, and fibrinogencompared with healthy subjects. The positive correlation of alpha 1 -acid glycoprotein and U-cortisol (r=0.51, p

Key words:
Cushing’s syndrome, interleukin 6, cortisol, acute phase proteins.


Autoři: P. Maruna;  M. Marunová;  K. Owen
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha Endokrinologický ústav, Praha III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 207-210
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Reakce proteinů akutní fáze je kontrolována komplexní interakcí prozánětlivých cytokinů a hormonů,zejména glukokortikoidů. Glukokortikoidy jsou esenciálním faktorem prostředí hepatocytů, nezbytným pro proteosyntézu v klidové i zánětlivé fázi. Cushingova choroba byla vybrána jako modelový příklad glukokortikoidníhyperstimulace syntézy proteinů akutní fáze bez účasti interleukinu 6 a dalších prozánětlivých faktorů.Metody a výsledky. Vyšetřeno bylo 20 pacientů (věk 38±11 r., 11 mužů, 9 žen) s centrálním hyperkortizolizmem.Ve vzorcích krve byly stanoveny koncentrace 11 pozitivních a negativních proteinů akutní fáze. Tyto nálezy bylykonfrontovány s U-kortizolem a plazmatickými hladinami ACTH a interleukinu 6 a porovnány s výsledky kontrolnískupiny zdravých osob (věk 30±5 r., 13 mužů, 7 žen). U pacientů s Cushingovou chorobou bylo prokázáno statistickyvýznamné snížení hladiny albuminu a prealbuminu a vzestup alfa 1 -kyselého glykoproteinu, hemopexinu a fibrinogenu ve srovnání s kontrolami. Byla nalezena pozitivní korelace alfa 1 -kyselého glykoproteinu a U-kortizolu (r=0,51,p

Klíčová slova:
Cushingův syndrom, interleukin 6, kortizol, proteiny akutní fáze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se