HODNOCENÍ VÝVOJE SPOTŘEBY ANTIBIOTIKA REZISTENCE VYBRANÝCH BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ


Evaluation of Antibiotic Consumption Dynamics and Development ofResistance in Selected Bacterial Pathogens

Background.
Evaluation of antibiotic consumption and the surveillance of bacterial pathogens resistance appearsto be an indispensable part of antibiotic policy. The aim of this study was to evaluate dynamics of antibioticsconsumption and resistance development in selected bacterial strains (Pseudomonas aueruginosa, Staphylococcusaureus and Staphylococcus epidermidis) in the environment of Faculty Hospital.Methods and Results. The analysis was focused on the development of antibiotic consumption and monitoringof the development of bacterial resistance. Samples were taken in internal and surgical departments of GeneralFaculty Hospital in Prague in 1992, 1995, and 1999. The evaluation of antibiotic consumption was based onAnatomical Therapeutic and Chemical classification system and the Defined Daily Doses (DDD). The consumptionin the follow up period almost doubled in surgical department while in internal medicine department was decreasedby almost one third. In both department, namely in the surgical one significant increase of bacterial resistance totested antibiotics was noted.Conclusion. The important part of the local antibiotic policy is the monitoring of development of bacterial resistanceand consumption of antibiotics.

Key words:
antibiotic consumption, bacterial resistance, antibiotic policy.


Autoři: F. Perlík;  A. Jedličková;  L. Práznovcová
Působiště autorů: Oddělení klinické farmakologie I. interní kliniky 1. LF UK, VFN a IPVZ, Praha Antibiotické centrum 1. LF UK a VFN, Praha Katedra klinické a sociální farmacie FaF UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 220-222
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Hodnocení spotřeby antibiotik a surveillance rezistence bakteriálních původců je nezbytnou součástítvorby antibiotické politiky. Cílem práce bylo zhodnocení vývoje spotřeby antibiotik a rozvoje rezistence vybranýchbakteriálních kmenů (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis) v podmínkách fakultní nemocnice.Metody a výsledky. Rozbor se soustředil na vývoj spotřeby antibiotik a na sledování bakteriální rezistence nainterní a chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v letech 1992–1999. Hodnocení spotřebyvycházelo z anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčiv a z definovaných denních dávek. Zatímco nachirurgické klinice došlo k nárůstu celkové spotřeby antibiotik přibližně o polovinu, na interní klinice se vesledovaném období snížila spotřeba téměř o jednu třetinu. Na obou pracovištích, zejména na chirurgické klinice jsmezjistili závažný nárůst bakteriální rezistence k testovaným antibiotikům.Závěry. Sledování vývoje rezistence i spotřeby antibiotik je důležitou součástí místní antibiotické politiky.

Klíčová slova:
spotřeba antibiotik, bakteriální rezistence, antibiotická politika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se