VLIV FIBRÁTŮ NA SLOŽENÍ LIPOPROTEINŮ VLDL A LDLA PARAMETRY JEJICH OXIDACEU HYPERTRIGLYCERIDÉMIE


The Influence of Fibrates on the Composition of VLDL and LDL Lipoproteinsand Their Oxidation Parameters in Hypertriglyceridemia

Background.
Meta-analyses of epidemiological studies proved that hypertriacylglycerolemia (HTAG) is anindependent CHD risk factor. The VLDL lipoproteins, which are the main TAG carrier, are precursors of atherogenicLDL and their increased concentration is related to the decrease of antiatherogenic HDL, increased ratio of small,dense LDL and represents one of the causes of the endothelial dysfunction. According to some authors, HTAG isone of the factors of the oxidation stress.Material and Methods. 45 patients of the studied group received 200 mg of micronised fenofibrate per day forsix weeks. Before the beginning and after the end of treatment, following examinations were carried out: concentrationof plasma lipids, lipoproteins, and apolipoproteins, composition of fatty acids (FA) in main lipid plasma classes andLDL (phosphatidylcholine – PC, TAG, cholesteryl esters – CE) and lipoperoxidation in VLDL and LDL, isolatedby preparative ultracentrifugation.Results and Conclusions. In plasma, the treatment of HTAG led to a significant decrease of TC, TAG and apo-Bconcentration and to the increase of cholesterol concentration in HDL and in both HDL 2 and HDL 3 subfractions. Inisolated LDL particles we observed a decrease of the TAG portion (by 25 %) together with significant lag phaseprolongation (by 33 %, P

Key words:
HTAG, VLDL and LDL composition, VLDL and LDL lipoperoxidation, composition of fatty acids,phenofibrate.


Autoři: M. Zeman;  A. Žák;  E. Tvrzická;  M. Konárková;  S. Štípek
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK a VFN, Praha 2 Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 211-216
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Metaanalýzy epidemiologických studií potvrdily, že hypertriacylglycerolémie (HTAG) je samostatným rizikovým faktorem ICHS. Lipoproteiny VLDL, které jsou hlavními nosiči TAG, jsou prekurzory aterogenníchLDL a jejich zvýšená koncentrace je spojena s poklesem antiaterogenního HDL, se zvýšením podílu „malých,denzních LDL“ a je jednou z příčin endoteliální dysfunkce. Podle některých autorů je HTAG jedním z činitelůoxidačního stresu.Materiál a metody. Soubor 45 pacientů s HTAG bylo po dobu 6 týdnů podáváno 200 mg mikronizovanéhofenofibrátu denně. Před léčbou a po jejím skončení byly vyšetřeny koncentrace plazmatických lipidů, lipoproteinůa apolipoproteinů, složení mastných kyselin (MK) v hlavních lipidových třídách plazmy a LDL (fosfatidylcholin –PC, TAG, cholesteryl estery – CE) a lipoperoxidace ve VLDL a LDL, izolovaných preparativní ultracentrifugací.Výsledky a závěry. Léčba HTAG vedla v plazmě k významnému poklesu koncentrace TC, TAG, apo-B a k vzestupu koncentrace cholesterolu v HDL i v obou subfrakcích HDL 2 a HDL 3. V izolovaných částicích LDL jsmepozorovali pokles podílu TAG (o 25 %) spolu s významným prodloužením lag fáze (o 33 %, P

Klíčová slova:
HTAG, složení VLDL a LDL, lipoperoxidace VLDL a LDL, složení mastných kyselin, fenofibrát.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se