OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI – SROVNÁNÍIMUNOCHEMICKÉHO A BIOCHEMICKÉHO TESTUSTANOVENÍ


Occult Fecal Blood Loss – Comparison of the Immunochemical andBiochemical Method

Background.
Test of occult fecal blood loss belongs to the basic diagnostic procedures in gastroenterology. Thatexamination is introductory method for screening, diagnosis and dispensarization of patients with colorectal cancer.Most frequently used tests in practice are biochemical and immunochemical tests. The aim of the study was tocompare the results and clinical contribution of both kinds of tests.Methods and Results. The results of immunochemical test Immocare (Care Diagnostica) and biochemical testHaemoccult (Röhm Pharma) were compared in a group of 253 patients (131 women, 122 men, average age 52,6 yr,range 19–88 yr). In all patients total coloscopy was subsequently performed. Sensitivity of immunochemical testwas clearly higher (61,2 %) than of biochemical test (29,4 %), specificity was slight lower (95 %, resp. 98 %).Accuracy of Immocare test was also higher (82 % than 72 % of Haemoccult).Conclusions. Our results confirm advantages and competency of Haemoccult test for screening and dis pensaryprogrammes. More expensive and more difficult Immocare test is suitable for examination of symptomatic or risk patients.

Key words:
Occult Fecal Blood Loss, Haemoccult test, Immocare test, coloscopy, colorectal carcinoma, screening.


Autoři: M. Dvořák;  P. Kocna;  Z. Vaníčková
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 217-219
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Stanovení okultního krvácení ve stolici patří k základním diagnostickým vyšetřením v gastroenterologii. Toto vyšetření je úvodní metodou depistážních programů pro skrínink a diagnostiku kolorektálního karcinomu. V praxi jsou nejčastěji užívány testy biochemické nebo imunochemické. Cílem této práce bylo porovnatvýsledky a klinický přínos obou způsobů stanovení.Metody a výsledky. Na souboru 253 vyšetřených pacientů (131 žen, 122 mužů, průměrný věk 52,6 roku, rozmezí19–88 let) byly porovnány testy stanovení okultního krvácení ve stolici imunochemickou metodou Immocare (CareDiagnostica) a biochemickou metodou Haemoccult (Röhm Pharma). U všech nemocných byla následně provedenai totální koloskopie. Senzitivita imunochemického testu je zřetelně vyšší (61,2 %) proti Haemoccultu (29,4 %),specificita je jen nevýrazně nižší (95, resp. 98 %). Celková přesnost Immocare testu je rovněž vyšší (82 % proti72 % u Haemoccultu).Závěry. Výsledky potvrzují oprávněné místo Haemoccultu ve skíninkových či depistážních programech, nákladnější a pracnější Immocare test je vhodnější pro vyšetření symptomatických či rizikových pacientů.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se