RAKOVINA PRSU: PŘEHLED FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCHVZNIK A ROZVOJ ONEMOCNĚNÍ


Breast Cancer: An Overview of Factors Determining the Onset and Development ofthe Disease

Breast cancer is the most common malignancy in women. The number of affected individuals is raising and theage at the onset has shifted towards younger age groups. Therefore, it is of great importance to improve primary andsecondary prevention of breast cancer. New techniques of molecular biology significantly increased our under-standing about the onset and progression of especially familial breast cancer. Further research in areas of moleculargenetics and epidemiology is needed to find reliable diagnostic tools for screening of population groups to identifyindividuals at high risk of breast cancer. The follow up of interaction of various predisposing genes and environmentalfactors in breast cancer pathogenesis is of considerable public health importance as well. Some of risk factors coveringareas of lifestyle and genetics are listed in this review as well as a survey of screening approaches and future prospects.

Key words:
prevention, genes, populations, screening.


Autoři: T. Borovanová;  P. Souček
Působiště autorů: Odborná skupina biotransformací, Centrum hygieny práce a nemocí z povolání, Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 80-84
Kategorie: Články

Souhrn

Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním žen. Pro její narůstající výskyt se v současné době věnujepozornost především studiu rizikových faktorů a oblasti primární a sekundární prevence. Nové přístupy molekulárníbiologie v poslední době významně zvýšily naše vědomosti o podstatě vzniku a rozvoje rakoviny prsu, zejménajejích dědičných forem. Další výzkum v oblastech molekulární genetiky a epidemiologie si klade za cíl pokračovatv hledání spolehlivých diagnostických testů určených k identifikaci skupin populace, které jsou spojené se zvýšenýmvýskytem onemocnění, a to jak z hlediska rodinné zátěže, tak i vlivů životního prostředí. Některé z rizikovýchfaktorů, především z oblasti životního stylu a genetiky, jsou uvedeny v tomto článku spolu s přehledem možnostískríningu a výhledy do budoucna.

Klíčová slova:
prevence, geny, populace, skríning.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×