CO JE A CO NENÍ INFORMOVANÝ SOUHLAS


What is and What is not the Informed Consent

Coequalitisation of the relation between the physician and his patient, which respects the professional dominancyof the first one, has promoted the full guidance before any serious diagnostic or therapeutic intervention. Patient hasthe right to be informed of his health status and of the therapeutic plan. He has also the right to refuse such information.Only after the full information, the patients can express his approval with the plan for therapy. Before any intervention,the patient’s approval is necessary; exceptional are only by the law implicated situations. To get the lawful andtherefore the qualified or informed approval, the patient should be able to accept the information, to consider itssignificance, to make decision, and the express his will. Incapable of doing that is not only the person with permanentlydecreased ability to resolve, but also those who are not able to accept the information because of language problemand those, whose psychical state is influenced by the actual state of the disease, therapy etc. For a child, the personwho has the right to be informed and to give the consent is his protector (usually his parent), however, within thelimits of his comprehension an older child has also the right to express his opinion. For the common treatment thewritten form of approval is not necessary, it is enough to get the oral consent. For intervention of a higher significanceand risks, the written form is recommended. It should be connected with a possibility to discuss and get explainedany questions. The information should include not only what is to be done, but also how it will be done and whatare the benefits of the treatment. It is essential to inform the patient also about the after-effects, side effects andpossible complications, all that considering their significance and incidence. Information about the intervention andits risks does not limit the patient’s right for compensatory damages, but it frequently improves communication andmutual collaboration between the patient and health care workers.

Key words:
informed consent, guidance of a patient, written form of approval.


Autoři: I. Sucharda
Působiště autorů: Gynekologická ambulance Nemocnice Varnsdorf
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 75-79
Kategorie: Články

Souhrn

Zrovnoprávnění vztahu lékař – pacient při respektování odborné převahy lékaře – vedlo k prosazení práva pacientana dokonalé poučení před každým závažnějším diagnostickým či léčebným výkonem. Pacient má právo být seznámense svým zdravotním stavem a s plánovaným postupem zdravotníků, má však také právo podrobné informaceodmítnout. Teprve po dostatečném informování může pacient vyjádřit svůj souhlas s plánovaným výkonem.K jakémukoliv zásahu do zdravotního stavu pacienta je jeho souhlas nezbytný; výjimku tvoří pouze v zákoněvýslovně uvedené situace. Získat platný, tedy kvalifikovaný nebo též informovaný souhlas lze jen od pacientaschopného přijmout informace, posoudit a zvážit jejich význam a rozhodnout na jejich základě o tom, jaká je jehovůle. Neschopen tohoto úkonu není jen člověk s trvale sníženou schopností rozhodování, ale i ten, kdo není schopeninformace přijmout z jazykových důvodů, jehož psychický stav je ovlivněn momentálním zdravotním stavem,závažnou nemocí, vlivem léků či jinak. U dítěte je nositelem práva na poučení a vydání souhlasu zákonný zástupce(většinou rodiče), starší dítě však má v mezích svého chápání také právo na názor. K běžným výkonům není nutnápísemná forma souhlasu, stačí souhlas ústní či konkludentní. K výkonům s vyšším stupněm závažnosti a rizika jepísemná forma nanejvýše doporučitelná. Musí však být spojena s možností pohovoru, vysvětlení a zodpovězenímdotazů. Obsahem poučení má být nejen informace o tom, co bude provedeno, ale také o způsobu provedenía očekávaném přínosu výkonu. Nezbytné je poučit o očekávaných následcích, ale i možných nežádoucích komplikacích, a to s přihlédnutím k jejich častosti i závažnosti. Poučení pacienta o výkonu a jeho rizicích neomezuje právopoškozeného pacienta na náhradu způsobené škody, vede však často ke zlepšení komunikace mezi pacientema zdravotníky, a tím i k zlepšení vzájemné spolupráce.

Klíčová slova:
informovaný souhlas, poučení pacienta, reverz.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se