DEPRESIVNÍ A BOLESTIVÉ STAVY U ONKOLOGICKYNEMOCNÝCH A JEJICH LÉČBA


Depressive and Painful States of Oncologically Diseased Patie nts and their Treatment

Current trends in the treatment of oncologically diseased patients are aimed at comprehensive conception and atevaluation of all aspects influencing the health state of the patient including the psychical factors. Behavioral researchstudies the biological, psychological and social markers. It has brought more effective and more comprehensivetherapeutical activities, including psychotherapy, sociotherapy and psychopharmacotherapy. It is sure that malignanttumors, their development and treatment represent a serious psychical stress. It is often connected with pain, severebody complains, and also with lowering or loss of the social position, reduction of social contacts and in seriouscases with the threat of death. It can result an increasing dependence, anxiety, phobia and hopelessness. Accordingto experts, the emotional reactions of oncologically diseased are similar to reactions of patients suffering from otherchronic diseases.

Key words:
oncologically diseased, depression, pain, antidepressants.


Autoři: D. Hynčík;  I. Průša
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 85-88
Kategorie: Články

Souhrn

Současné trendy v léčbě onkologicky nemocných směřují ke komplexnímu pojetí a využití všech aspektů, kteréovlivňují celkový zdravotní stav nemocného včetně psychických faktorů.Biobehaviorální výzkum nádorů zkoumá biologické, psychologické a sociální markery a směřuje k efektivnějšía komplexnější terapeutické intervenci včetně psychoterapie, socioterapie, psychofarmakoterapie. Není sporu o tom,že onemocnění zhoubným nádorem, jeho průběh a léčba, představuje pro postižené pacienty závažný psychickýstres, spojený nezřídka s bolestí, četnými tělesnými obtížemi, snížením či ztrátou dosavadního společenskéhouplatnění, omezením sociálních kontaktů a v nemálo případech i hrozbu blízké smrti. S tím souvisí vznik zvýšenízávislosti, strachu, úzkosti a beznaděje. Dle názoru odborníků jsou emoční reakce onkologicky nemocných dostipodobné reakcím osob trpících jinými vleklými onemocněními.

Klíčová slova:
onkologicky nemocný, deprese, bolest, antidepresiva.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×