KOŽNÍ KOMPLIKACE IDIOPATICKÉHOSTŘEVNÍHO ZÁNĚTU


Cutaneous Complications of the Idiopathic Inflammatory Bowel Disease

A 29-year-old male patient with the anamnesis of inflammatory bowel disease and Grave-Basedowov disease washospitalized because of rapidly spreading skin defect with affected muscle on the left shin. This skin defect appearedafter the significant decreasing of corticoids. The small skin trauma preceded the pyoderma gangrenosum. First theskin diseasewas not right diagnosed and patient was cured by the excision of the defect. It caused tissue disintegration,muscle necrosis and extension of the defect. The whole leg was endangered. Patient was cured with corticoids andcyclosporin A after the right diagnosis. The defect healed and laboratory inflammatory markers decreased. Theimmunosupresive therapy was changed to azathioprin, the corticoid therapy was interrupted. After three months thedefect was healed.

Key words:
inflammatory bowel disease – pyoderma gangrenosum – cyclosporin A.


Autoři: P. Chalupná;  M. Lukáš;  S. Adamec;  R. Šroubková;  M. Antošová;  S. Romaniv
Působiště autorů: Gastroenterologické centrum IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 715-717
Kategorie: Články

Souhrn

Mladý pacient (29 let) s anamnézou idiopatického střevního zánětu a Graves-Basedowovy choroby byl přijat prorychle se šířící rozsáhlý kožní defekt na přední ploše levého bérce, zasahujícího hluboko do svaloviny. Kožní lézese objevila v době, kdy došlo u nemocného k významnému snížení dávky kortikosteroidů, kterými byl léčen proexacerbaci střevního zánětu. Vznik pyodermie předcházelo drobné poranění kůže na přední ploše bérce. Zpočátkunebyla podstata onemocnění správně rozpoznána a nemocný byl léčen excizí defektu, který se nezhojil, naopak došlok dalšímu rozpadu tkáně, nekróze svaloviny a zvětšení defektu. V této fázi onemocnění byla bezprostředně ohroženacelá končetina. Po stanovení správné diagnózy byl pacient léčen parenterálně cyklosporinem A a vyššími dávkamikortikosteroidů. Při této terapii se postupně defekt hojil a vymizela laboratorní zánětlivá aktivita. Pacient byl úspěšněpřeveden na terapii azathioprinem s možností vysazení kortikosteroidů i cyklosporinu A. Po třech měsících terapieimunosupresivy byl defekt zhojen.

Klíčová slova:
idiopatický střevní zánět – pyoderma gangrenosum – cyklosporin A.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se