SLEDOVÁNÍ ZÁVAŽNOSTI VASKULÁRNÍHO POSTIŽENÍDOLNÍCH KONČETIN NEMOCNÝCH S CHRONICKÝMSELHÁNÍM LEDVIN


Prognostic Value of the Vascular Impairment of Lower Extremities in Patients with ChronicRenal Failure

Background.
Arterial ischemic disease represents highly serious complication for patients undergoing chronichaemodialysis. The aim of the study was to examine peripheral arteries in the group of haemodialysed patients andto estimate the incidence and seriousness of pathological findings.Methods and Results. Total 82 sonographic examinations of arteries in lower extremities using Multi DopplexII set with graphic registration of dopplex curves was done in 53 dialysed patients. Blood pressure values of fourperipheral arteries at legs together with blood pressure values at the brachial artery were evaluated as the ankle-armindex (API). Character of changes of dopplex curves was classified as SO index (obliteration index). Also withnormal API, changes in SO were identified. SO index was significantly higher (p=0.034) in patients of the peritonealdialysis program in comparison with haemodialysed patients, in persons with diabetes the value was only marginallyhigher. Patients who died later (of the cardiovascular complications), the SO index was significantly higher then inothers (p

Key words:
chronic renal failure, ischemic disease of lower extremities, doppler examination of arteries, ankleindex.


Autoři: R. Šaková;  S. Sulková
Působiště autorů: Interní oddělení Strahov 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 702-707
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Ischemická choroba tepen představuje velmi závažný problém dlouhodobého dialyzačního léčení.Cílem studie bylo podrobně vyšetřit periferní tepny v souboru dialyzovaných nemocných a určit četnost a stupeňpatologických nálezů.Metody a výsledky. U 53 dialyzovaných osob bylo provedeno celkem 82 vyšetření tepen dolních končetinultrazvukovým přístrojem. Multi Dopplex II s grafickou registrací dopplerovských křivek. Hodnoty krevního tlakuna čtyřech periferních tepnách dolních končetin a brachiálního krevního tlaku byly podkladem pro výpočet čtyřkotníkových indexů (API). Charakter změn dopplerovských křivek byl podkladem pro klasifikaci SO (indexobliterace). I při normálním API byly často nacházeny změny SO. Index SO byl významně vyšší (p=0,034)u nemocných v peritoneálním dialyzačním programu než u hemodialyzovaných, u diabetiků ve srovnání s nediabetikybyl jen hraničně vyšší. Nemocní, kteří následně zemřeli (z kardiovaskulárních příčin), měli index SO významněvyšší než ostatní (p

Klíčová slova:
chronické selhání ledvin, ischemická choroba dolních končetin, dopplerovské vyšetření tepen,kotníkový index.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se