INVAZIVNÍ DUKTÁLNÍ KARCINOMY MLÉČNÉ ŽLÁZY:VYŠETŘENÍ POČTU KOPIÍ GENU CCND1 A POČTUCHROMOZÓMŮ 11 METODOU FLUORESCENČNÍ IN SITUHYBRIDIZACE (FISH) V POROVNÁNÍ S EXPRESÍPROTEINU CYKLIN D1 A RECEPTORU PRO ESTROGEN(ER) DETEGOVANOU IMUNOHISTOCHEMICKY (IHC)


Invasive Duct Carcinoma of the Breast: Copy Numbers of CCND1 Gene andChromosome 11 Using Fluorescence in situ Hybridization (FISH) in Comparison with the Expression of Cyclin D1and Estrogen Receptor (ER) Detected by Immunohistochemistry (IHC)

Background.
Overexpression of oncogenic proteins may be caused by gene amplifications. Cyclin D1 participatesin regulation of the cell cycle. Relations between cyclin D1 expression and amplification of CCND1 gene encodingthis protein in invasive duct breast carcinomas (IDC) are not fully elucidated. An increased interest is also focusedon relations to the estrogen receptor (ER).Methods and Results.We investigated copy numbers of the CCND1 gene, expression of cyclin D1 and expressionof ER in a group of 60 females and 1 male with IDC. The age range varied from 33 to 89 years (median 57 years).The number of CCND1 gene copies and the number of chromosome 11 was evaluated using FISH, the expressionof cyclin D1 and ER was investigated by IHC. We detected a strong amplification of CCND1 gene (>10 copies pertumor cell nuclei) in 9 patients, weak amplification (

Key words:
mammary gland, invasive duct carcinoma, CCND1 gene, amplification, cyclin D1, estrogen receptor, FISH.


Autoři: M. Mrhalová;  R. Kodet;  P. Strnad 1
Působiště autorů: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha 1Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 708-714
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Zvýšená tvorba onkogenních proteinů je u některých nádorů podmíněná genovou amplifikací. Vztahexprese regulačního proteinu buněčného cyklu, cyklinu D1 a amplifikace genu CCND1 kódujícího tento protein neníu invazivních duktálních karcinomů mléčné žlázy (IDC) plně objasněn. Zvýšený zájem vyvolávají vztahy k expresireceptoru pro estrogen (ER).Metody a výsledky. Vyšetřili jsme počet kopií genu CCND1, expresi cyklinu D1 a ER u souboru 60 žen a 1muže s IDC. Věkové rozmezí bylo 33 až 89 let (medián 57 let). Počet kopií genu CCND1 a počet chromozómů 11jsme vyšetřovali metodou FISH, expresi cyklinu D1 a ER metodou IHC. Silnou amplifikaci genu CCND1 (>10kopií/jádro nádorové buňky) jsme zjistili u 9 nemocných, slabou amplifikaci (

Klíčová slova:
mléčná žláza, invazivní duktální karcinom, gen CCND1, amplifikace, cyklin D1, receptor proestrogen, FISH.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se