TRANSFORMUJÍCÍ RŮSTOVÝ FAKTOR (TGF-beta)A TRANSPLANTACE LEDVINY


Transformation Growth Factor (TGF-beta) and Kidney Transplantation

Transformation growth factor (TGF-beta) is a cytokine, which takes part in many clinical conditions linked todifferent chronic disease states. Its production is regulated by genes and polymorphism of TGF-beta gene individuallypredetermines levels of its production. TGF-beta is produced by a number of normal, predominately haemopoieticand tissue cells. Moreover, it controls cell proliferation and differentiation, and namely it stimulates fibrogenesis.Profibrogenic efficacy plays a physiological role in wound healing and it is implicated in a spectrum of disease states,such as diabetic nephropathy, chronic glomerulonepthritis, lung fibrosis, or postirradiation fibrosis. In kidneytransplant recipients, TGF-beta has been suggested to be involved in the chronic rejection pathogenesis by enhancingfibrogenesis.

Key words:
cytokines, extracellular matrix, fibrogenesis, glomerulonephritis, chronic rejection, cyclosporin,losartan.


Autoři: I. Matl;  O. Viklický
Působiště autorů: Klinika nefrologie Transplantcentra IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 601-605
Kategorie: Články

Souhrn

Transformující růstový faktor (TGF-beta) je cytokin, který se uplatňuje v četných biologických situacích provázejícíchzejména různá chronická onemocnění včetně chronické rejekce orgánových transplantátů. Jeho produkceje řízena geneticky a polymorfizmus genu pro TGF-beta individuálně předurčuje úroveň této produkce. TGF-betaje vytvářen četnými normálními buňkami, zejména krevními i orgánovými. Kromě toho, že kontroluje proliferacia diferenciaci buněk, je jedním z hlavních účinků TGF-beta stimulace fibrogeneze. Profibrogenní účinnost seuplatňuje fyziologicky např. u hojení ran, ale i v celé řadě chorobných stavů, jako je diabetická nefropatie, plicnífibrózy, postiradiační fibrózy nebo chronické glomerulonefritidy. U příjemců transplantovaných ledvin TGF-betapodporuje stimulací fibrogeneze rozvoj chronické rejekční nefropatie.

Klíčová slova:
cytokiny, extracelulární matrix, fibrogenesis, glomerulonefritis, chronická rejekce, cyklosporin,losartan.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se