KARDIOLOGIE 2001


Cardiology Update 2001A review of the most important topics published

College of Cardiology and the American Heart Association decided to take a new approach to the classification ofheart failure that emphasizes both the evolution and the progression of the disease, using potential risk factors andstructural disorders as criteria to identify the severity of a heart failure syndrome. Similarly, an ACC/AHA ClinicalCompetence Statement on electrocardiography and ambulatory electrocardiography was published with a specialemphasis on the computer interpretation of the electrocardiogram. Since various drugs were shown to induceelectrocardiographic abnormalities as e.g. QT prolongation associated with ventricular tachycardias, the FDAdecided to introduce higher regulatory requirements on the cardiac safety of novel drugs. In cardiovascular surgeryOctopus off-pump bypass was demonstrated to be a safe procedure for carefully selected patients with multivesselcoronary heart disease. Because of the extensive progress made in cardiovascular surgery, the management of severeheart failure has to be improved and early effective preventive measures have to be introduced to reduce the risk ofintractable heart failure. The „New guidelines for evaluating acute coronary syndrome“ stress the importance ofearly identifying and early treatment, including invasive strategy as PTCA with stenting.

Key words:
heart failure guidelines 2001, electrocardiography competence Statement, QT interval


Autoři: P. Jerie
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 622-624
Kategorie: Články

Souhrn

Článek stručně shrnuje nejdůležitější novinky na poli kardiologie v roce 2001. Americká kardiologická koleja Americká kardiologická společnost daly vypracovat nové směrnice o klasifikaci a léčbě chronického srdečníhoselhání u dospělých. Nová klasifikace je založena na novém přístupu k syndromu srdečního selhání a zdůrazňujedůležitost přirozeného vývoje i progrese choroby, při čemž se opírá o strukturální změny a potenciální rizikoonemocnění jako hlavní kritéria. V téže době a ze stejného zdroje byl uveřejněn také nový dokument shrnující kritériapro kompetentní hodnocení elektrokardiogramu klasického i ambulantního, který zahrnuje zvláštní oddíl o komputerovéelektrokardiografii. Protože různé léky vedou ke změnám na elektrokardiogramu, zejména k prodloužení QT,které je často spojeno s kritickými komorovými tachykardiemi, rozhodla FDA, že zavede digitální elektrokardiogramjak součást registrační dokumentace, aby se zvýšila bezpečnost nově zaváděných léků. V kardiovaskulární chirurgiibyla publikována další data, prokazující bezpečnost a užitečnost bypassu bez mimotělního oběhu – Off-pump neboOctopus Off-pump bypassu, který se osvědčil zejména u těžších forem koronární choroby srdeční, jsou-li pacientipečlivě vybíráni. Vzhledemk velkému rozvoji kardiochirurgie smožností překlenutí doby k transplantaci, je žádoucí,aby léčba pokročilého srdečního selhání byla zdokonalena a aby bylo časně užito i účinných preventivních opatřeník vyloučení rizika terminálního srdečního selhání. Nové směrnice o léčbě akutního koronárního syndromu zdůrazňujídůležitost časné diagnózy a včasné léčby včetně invazivního přístupu, tj. PTCA se zavedením stentu.

Klíčová slova:
srdeční selhání – nové směrnice 2001, elektrokardiografie – směrnice o kompetenci, interval QT

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se